Vadovavimo ikimokyklinei ugdymo įstaigai struktūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vadovavimo ikimokyklinei ugdymo įstaigai struktūra
Alternative Title:
Leadership structure of an early childhood institution
In the Journal:
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas; Ikimokyklinis ugdymas. vadovavimo struktūra; Vadovavimas; Vadovavimo struktūra; Vadovavimo struktūriniai komponentai; Vadyba.
EN
Early childhood education, leadership structure; Leadership; Management; Management structure; Pre-school education; Structural components of leadership.
Summary / Abstract:

LTXXI a. švietimas išgyvena įdomius laikus: išteklių mažėja, o reikalavimai švietimui auga. Be to, šiandien į ugdymo įstaigas žiūrima kaip į institucijas, kurios išspręs visas vaiko problemas, ir visuomenė yra nepakanti, jei ugdymo įstaigos tų problemų nesprendžia. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos - nedidelės bendruomenės, kurioms vadovauti reikia nemažai specialių gebėjimų ir įgūdžių. Vadovavimas gali būti skaidomas į keletą pagrindinių struktūrinių komponentų, kurie savo ruožtu dar skaidosi į elementus. Buvo išskirti aštuoni pagrindiniai struktūriniai komponentai: vadovo elgesys; vadovo bendravimo savybės; gebėjimas dirbti su žmonių grupėmis; gebėjimas siekti ugdymo turinio ir proceso kokybės; įstaigos veiklos priežiūra ir kontrolė; organizacinių procesų valdymas; biudžeto reguliavimo procedūrų taikymas; politinio vadovavimo strategijų taikymas. Tyrimu buvo siekta parengti ir palyginti vadovavimo ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms teorinį (vizijos) ir empirinį (realųjį) struktūrinius modelius. Tyrimo rezultatai parodė, kad vadovų veiklos idealaus (teorinio) ir realaus (praktinio) modelių struktūra yra ta pati, tačiau skiriasi kiekybiškai, t. y. visi praktinio modelio parametrai statistiškai reikšmingu lygiu įvertinti žemiau negu teorinio modelio tie patys parametrai. Taip pat nustatyta, kad organizacinių procesų valdymo realusis ir idealusis komponentai yra pagrindinis vadovavimą kaip sistemą įtvirtinantis komponentas, jo stiprinimas yra vadovavimo kokybę lemianti grandis.

ENThe 21st century has become a peculiar period for education: the number of resources is decreasing, whereas, requirements for education are becoming stricter. In addition, at present, education institutions are perceived as institutions, which have to solve all the problems of a child, and the public is not content if an institution fails to achieve that. Pre-school institutions are small communities, management of which requires a great deal of special abilities and skills. Management can be divided into several main structural components, which can be divided further. Eight key structural components were distinguished: the head’s behaviour; characteristics of the head’s communication; the head’s ability to work with people; the head’s ability to seek quality of the content and process of education; supervision and control of activities of the institution; management of organisational processes; application of budget regulation procedures; application of strategies of political management. The research was aimed at preparing and comparing the theoretical (visionary) and empirical (actual) structural models of management of pre-school institutions. The results of the research have revealed that the structure of the ideal (theoretical) and actual (practical) models of the head’s activities is the same, yet different in quantity, i.e. all parameters of the practical model are assessed at a statistically lower level than the same parameters of the theoretical model. It has also been established that the actual and the ideal components of management of organisational processes are the key component establishing management as a system, and the strengthening thereof is the factor determining the quality of management.

Related Publications:
Švietimo politikos kaita : priešmokyklinio ugdymo vadybos funkcijų kontekstualizavimasis / Sergejus Neifachas. Švietimas: politika, vadyba, kokybė. 2011, Nr. 1 (7), p. 29-42.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23639
Updated:
2013-04-28 20:20:11
Metrics:
Views: 32
Export: