Musninkų bažnyčios archyvas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Musninkų bažnyčios archyvas
Alternative Title:
The Archives of Musninkai Church
Keywords:
LT
17 amžius; Musninkai; Lietuva (Lithuania); Archyvai / Archives; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Mokslo šaltiniai / Sources of science.
Summary / Abstract:

LTŠioje publikacijoje aptariamos Musninkų parapijos archyvo formavimosi aplinkybės, svarbiausi sudėties ir apimties (pagal bažnyčios inventorius) pokyčiai XIX–XX a. Didžiausias dėmesys skiriamas 2001–2002 m. ekspedicijų metu aprašytų 112 tiek Musninkų klebonijoje, tiek bažnyčioje saugomų parapijos archyvo knygų, aplankų, kitų smulkesnių saugojimo vienetų pristatymui. Rankraštinių knygų sąrašas skirstomas į 7 poskyrius ir išdėstomas chronologine seka. Pristatant Musninkų parapijos archyvą siekta kuo tiksliau užfiksuoti knygų pavadinimus (skliausteliuose pateikiami įskaitomi ir esantys pavadinimai originalo kalba), chronologines ribas, apimtį, būklę, esančius antspaudus ir jų spalvą, kalbą, knygose esančius papildomus dokumentus. Seniausios Musninkų bažnyčioje saugomos archyvo knygos siekia XVII a. antrąją pusę (vienoje iš ankstyviausių krikšto registracijos knygų įrašai apima 1683–1700 m. laikotarpį). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios; Archyvai; Musninkai.

ENThis publication discusses the circumstances of the formation of the archive of the Musninkai parish, main changes in its composition and volume (according to the inventory of the Church) in the 19th-20th century. Main attention is devoted to the presentation of 112 books, folders other smaller items of archives of the parish stored both at Musninkai presbytery and in the Church inventoried during the expedition of 2001-2002. A list of manuscript books is divided into seven subsections and presented in a chronological sequence. When presenting the archives of the Musninkai parish it was sought to record the titles of the books as exactly as possible (the legible titles in the language of the original are presented in brackets), chronological boundaries, the volume, the condition, the existing seals and their colour, the language, additional documents contained in the books. The oldest books of archive stored in Musninkai Church date back to the second half of the 17th century (records in one of the earliest books of baptism registration covers the period between 1683 and 1700).

ISBN:
9955589000
Subject:
Related Publications:
Lietuvos katalikų bažnyčių metrikų knygų tyrimo gairės / Vidas Garliauskas. Atminties institucijų rinkiniai / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. P. 67-105.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2363
Updated:
2013-04-28 15:39:09
Metrics:
Views: 33
Export: