Socialinių paslaugų teikimo seniems žmonėms veiksmingumo ir efektyvumo vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių paslaugų teikimo seniems žmonėms veiksmingumo ir efektyvumo vertinimas
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai [Lithuanian journal of statistics]. 2005, 42, p. 12-21
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Panevėžys; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care.
Summary / Abstract:

LTSocialinių paslaugų teikimo veiksmingumui ir efektyvumui nustatyti yra naudingi savivaldybių renkami statistiniai duomenys. 2004 m. Mykolo Romerio universitetas ir Lietuvos savivaldybių asociacija vykdė išplėstinį tyrimą "Socialinių paslaugų tobulinimas Lietuvos savivaldybėse". Socialinių paslaugų teikimo seniems žmonėms veiksmingumui ir efektyvumui nustatyti buvo naudotos šios Statistikos departamentui teiktos statistinės formos: SOC-05 (2002 metų duomenys) ir SOC-01 (2002 ir 2003 metų duomenys). Analizėje buvo panaudoti ir anketinės apklausos duomenys. Tyrime buvo remiamasi Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir 14 rajoninių arba kaimo vietovių savivaldybių duomenimis. Buvo tiriamos šių savivaldybių socialinės paramos tarnybų administracinės išlaidos ir darbuotojų skaičius. Socialinių paslaugų teikimo veiksmingumas vertintas pagal a) asmenų, gavusių socialines paslaugas namuose, skaičių; b) gavusių socialines paslaugas namuose senyvų žmonių skaičių; c) gavusių socialines paslaugas namuose neįgalių suaugusiųjų (arba neįgalių senyvų žmonių) skaičių. Socialinių paslaugų teikimo efektyvumas vertintas pagal išlaidų vienam socialinių paslaugų gavėjui dienos centruose seniems žmonėms dydį; išlaidų vienam socialinių paslaugų gavėjui, teikiant pagalbos namuose paslaugas seniems žmonėms, dydį ir globos pinigų, skiriamų vienam jo gavėjui, dydį. Analizė atskleidė savivaldybių veiklos rezultatų matavimo ir sugretinimo praktikų galimybes. Išvadose aptariami savivaldybių veiklos statistiniai rodikliai; jos skirstomos į pirmaujančias, vidutines ir atsiliekančias. Aptariama globos pinigų problema ir savivaldybių novatoriškumo vertinimo galimybės.Reikšminiai žodžiai: Socialinės paslaugos; Socialinė rūpybos sistema; Senų žmonių priežiūra; Social provision; Social care system; Eldery care.

ENStatistic data, collected by municipalities, are used for identification of social services provision efficiency. In 2004 Mykolas Romeris University and the Association of Local Authorities in Lithuania performed an extended research “The Improvement of Social Services in Municipalities of Lithuania”. For the purpose of identification of the efficiency of social services, provided to aged persons the following statistics forms, provided to the Statistics Department were used: SOC-05 (the data of 2002) and SOC-01 (the data of 2002 and 2003). The analysis also used the questionnaire survey data. The study was based on the data of Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys and 14 districts or rural municipalities. The administrative expenses and number of employees in the social support services of the said municipalities was analyzed. The efficiency of provision of social services was evaluated according to a) the number of persons, who had social services delivered to home; b) the number of aged persons, who had social services delivered to home; c) the number of disabled adults (or disabled aged persons), who had social services delivered to home. The efficiency of provision of social services was evaluated according to the amount of expenses per one social service recipient at the daycare centers for the aged; the amount of expenses per one social service recipient when providing the services to the aged persons at care-centers and the amount of custody money per one recipient. The analysis has revealed the possibilities of measurement and comparison of the results of activities of municipalities. The conclusions discuss the statistic indicators of the municipality activities; the municipalities are grouped into the leading, average and behindhand. The custody money problem and the possibilities of evaluation of municipalities innovations are discussed.

ISSN:
1392-642X; 2029-7262
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2360
Updated:
2021-04-16 20:26:05
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: