Teisė į nuosavybę

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisė į nuosavybę
In the Book:
Žmogaus teisės Lietuvoje. Vilnius: Naujos sistemos, 2005. P. 70-96
Keywords:
LT
Nuosavybė / Ownership; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama svarbiausiuose tarptautiniuose dokumentuose bei LR Konstitucijoje įtvirtinta teisė į nuosavybę ir jos įgyvendinimas atkuriant LR piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą bei paimant nuosavybę visuomenės poreikiams. [...] Problemos stabdančios nuosavybės teisių atkūrimą į žemę kyla dėl laiku neparengtų individualiai statybai skirtų sklypų, kurie būtų perduodami piliečiams neatlygintinai nuosavybėn už mieste turėtą žemę, detaliųjų planų, delsimo tvirtinti parengtus natūra grąžinamos žemės sklypų planus, namų valdų ir prie kitų pastatų naudojamų žemės sklypų planų rengimo vilkinimo, užsitęsusio atlyginimo išmokėjimo už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą ir pan. Nepakankamai sparčiai vyksta ir nuosavybės teisės atkūrimo į gyvenamuosius namus, kuriuose gyvena nuomininkai procesas, dėl lėšų stygiaus ne pilna apimtimi vykdomos valstybės garantijos nuomininkams bei savininkams. Analizuojant nuosavybės paėmimą visuomenės poreikiams daroma išvada, kad jo procedūra yra ilga bei sudėtinga, o tai sukelia sunkumų vykdant svarbius valstybinės reikšmės projektus, reikalaujančius paimti privačių asmenų nuosavybę visuomenės poreikiams. Akcentuojama tinkamo visuomenės poreikių sampratos aiškinimo svarba [...]. Atsižvelgiant į tai, paimant nuosavybę visuomenės poreikiams privalu vadovautis LR Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje išplėtota visuomenės poreikių samprata, o sprendžiant klausimą dėl teisingo atlyginimo - proporcingumo reikalavimu bei atsižvelgti į savininko galimybes įsigyti lygiavertį turtą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nuosavybės teisė, nuosavybės apsauga; Nuosavybė, nuosavybės teisės apsauga.

ENThe article analyzes the title of ownership, provided for in the most important international documents and in the Constitution of the Republic of Lithuania and its implementation when reinstating the ownership of citizens of the Republic of Lithuania to the remaining real estate and when taking property for public needs. [...] The problems, hindering the reinstatement of ownership to land, arise due to untimely preparation of detailed plans of lots of land, intended for individual construction, which would be transferred to the citizens’ ownership free of charge for the land, owned in cities and towns, delays in approval of the prepared plans of lots of land, returned in kind, preparation of plans of lots of land, used for domains and by other buildings, paying of remuneration for the real estate, bought out by the state, etc.. The process of reinstatement of ownership to the residential buildings, where the tenants reside is also performed not sufficiently fast, the guarantees of the state to tenants and owners are not fully performed due to lack of funds. When analyzing the taking of property for public needs the conclusion is made that the procedure is long and complex, which raises difficulties when executing projects of state importance, requiring taking of property of private persons for public needs. The importance of appropriate explanation of the concept of public needs society is emphasized [...]. Taking the aforementioned into consideration, when accepting the property for public needs it is necessary to observe the concept of public needs, provided for in the jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania and when resolving the issue of fair remuneration, the proportionality requirements must be observed and the owner’s possibilities to purchase equivalent property must be considered.

ISBN:
9955982128
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2358
Updated:
2020-06-10 16:57:54
Metrics:
Views: 31
Export: