Saugumas lanksčioje darbo rinkoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Saugumas lanksčioje darbo rinkoje
Alternative Title:
Security in flexible labour market
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2009, t. 8, Nr. 2, p. 25-34
Keywords:
LT
Darbo rinkos lankstumas ir užimtumo saugumas; Pajamų saugumas; Saugumo adekvatumas; Socialinis draudimas; Socialinė parama.
EN
Flexicurity; Income security; Level of security; Social assistance; Social insurance.
Summary / Abstract:

LTLanksčios ir saugios darbo rinkos koncepcija yra aktyviai diskutuojama visose Europos šalyse. Lietuvoje pastaruoju metu svarstoma lanksčios ir saugios darbo rinkos galimybės bei veiksmai, kurie sudarytų sąlygas šią politiką įgyvendinti. Straipsnio tikslas – išnagrinėti lanksčios darbo rinkos esamas saugumo galimybes atsižvelgiant į konkrečias socialines išmokas. Straipsnyje pateikiami Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008 m. užsakomojo taikomojo tyrimo „Darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyra formuojant integruotą požiūrį į užimtumo didinimą Lietuvoje“ rezultatai. Taikomi metodai – dokumentų ir pakartotinė statistinių duomenų analizė. Pagrindiniai rezultatai: nacionalinėms vyriausybėms įgyvendinant lanksčios ir saugios darbo rinkos priemones nėra jų konceptualinio pagrindo. Lietuvoje tik išmokant ligos ir motinystės (tėvystės) pašalpas garantuojama didelė buvusio darbo užmokesčio kompensacija. Tuo tarpu nedarbo išmoka, pensijos, socialinė pašalpa – pakankamai mažos, menkai apsaugančios nuo skurdo. Tai neskatina užimtumo ir neatitinka lanksčios bei saugios darbo rinkos mainų principo. [Iš leidinio]

ENThe concept of flexicurity is a relevant topic of discussion across Europe. Prospects for the practical implementation of flexicurity have been recently considered in Lithuania. The objective of this paper is to analyse the existing security possibilities in a flexible labour market on the grounds of certain social benefits. The paper presents the results of a 2008 study initiated by the Ministry of Social Security and Labour. The main methods used were document analysis and secondary statistical analysis. The study concludes that national governments, attempting to implement measures of flexicurity, face the problem of having no conceptual basis for the said model. In Lithuania, only sickness and maternity benefits provide high income security and enhance employability. Other benefits, such as unemployment benefits, old age and disability pensions and social assistance benefits cannot sufficiently prevent movement into poverty. They do not stimulate employability and do not match the principles of flexicurity. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23479
Updated:
2018-12-17 12:35:31
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: