Raštai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Raštai / Antanas Baranauskas. T. 7, d. 2, Laiškai Hugo Weberiui ir Aleksandrui Dambrauskui / [sudarė Regina Mikšytė, Marius Daškus]
Editors:
  • Mikšytė, Regina, sudarymas [com]
  • Daškus, Marius, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2009.
Pages:
XII, 628 p
Notes:
Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Antanas Baranauskas; Korespondencija; Lingvistika; Lietuvių kalba; Matematika; Veimaro gimnazija.
EN
Antanas Baranauskas; Correspondence; Linguistics; The Lithuanian language; Mathematics; The Weimar gymnasium.
Summary / Abstract:

LTŠaltinių publikacijoje pateikiami du didžiausi Antano Baranausko korespondencijos pluoštai. Vieno iš jų adresatas – Veimaro gimnazijos mokytojas, ilgametis Baranausko bičiulis Hugo Weberis, nuoširdžiai domėjęsis lietuvių kalbotyros klausimais, o poeto matematinių ieškojimų laikotarpiu net būvąs jo ir žymesnių Vakarų matematikos žinovų tarpininku. Kitas pluoštas adresuotas kunigui Aleksandrui Dambrauskui (Adomui Jakštui), jame susitelkiama iš esmės prie matematinių klausimų. Laiškai šiems dviem adresatams sudaro maždaug pusę Baranausko epistolinio palikimo, be to, jie savo turiniu gerokai skiriasi nuo viso kito susirašinėjimo ir sudaro tarsi tematiškai atskirą laiškų ciklą. Šios korespondencijos svarba peržengia epistoliarinio žanro ribas. Į Baranausko ir Weberio susirašinėjime aptartus lingvistinius dalykus iš esmės atsižvelgta vėlesniuose lietuvių kalbotyros specialistų darbuose (jo tarmių požymių aprašymas, požiūris į bendrinės kalbos sukūrimą, kirčiavimo teorijos apmatai neretai buvo atspirties taškas ar tolimesnių apmąstymų stimulas rengiant šiuolaikinę tarmių klasifikaciją, tyrinėjant lietuvių kalbos kirtį ir priegaidę). Matematiniai skaičiavimai, geometrinių problemų sprendimas ir su tuo susiję platesni samprotavimai, užpildę dalies laiškų Weberiui ir laiškų Dambrauskui turinį liko Baranausko darbų šešėlyje. Vis dėlto ir šioje veiklos srityje poetas, nors būdamas savamokslis, savo aštriu protu ir darbštumu sugebėjo padaryti keletą nedidelių atradimų bei nukalti matematinių terminų, vėliau įsitvirtinusių lietuviškoje terminijoje. Susirašinėjimas su Dambrausku pirmą kartą publikuojamas visas.

ENThe source publication presents two layers of Antanas Baranauskas’ correspondence. The addressee of one of them is a teacher of Weimer high school and a Baranauskas’ long-term friend Hugo Weber, who was interested in issues of Lithuanian linguistics. The other layer is addressed to the priest Aleksandras Dmabrauskas (Adomas Jakštas), which is mostly focused on mathematical issues. The letters to two addresses comprise about half of Baranauskas’ epistolary legacy. In addition, their content differs significantly from his other correspondence and comprises a thematically different cycle of letters. The importance of this correspondence goes beyond the epistolary genre. Linguistic issues discussed in the correspondence between Dambrauskas and Weber was taken into consideration in works by later Lithuanian linguists. Mathematical calculations, solution of geometrical tasks and related wider contemplations comprised part of the content of letters to Weber and Dambrauskas. However, in this field of activities, the poet managed to make several discoveries and establish mathematical terms, which later were acquired in the Lithuanian terminology. It is the first time the whole correspondence with Dambrauskas is published.

ISBN:
9789955232834
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23313
Updated:
2016-07-06 09:11:05
Metrics:
Views: 35
Export: