Pagyvenusio amžiaus žmonių požiūris į Trečiojo amžiaus universiteto veiklą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pagyvenusio amžiaus žmonių požiūris į Trečiojo amžiaus universiteto veiklą
Alternative Title:
Attitudes of elderly people towards the activity of the Third Age University
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 1 (5), p. 43-50
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama viena iš aktualių mūsų visuomenės problemų – pagyvenusio amžiaus žmonių dalyvavimas bendruomenės gyvenime, susijusiame su jų požiūriu ir nuostatomis į aktyvų savo socialinės gerovės kūrimą, pasaulėžiūros plėtrą, savęs realizavimą ir pan. Pagyvenusių žmonių švietimas – viena iš suaugusiųjų švietimo sistemos sudedamųjų dalių, pasižymintis tam tikros edukacinės veiklos formų specifika (studijuojančiųjų amžiumi, ugdymo turinio tematika, studijų organizavimo pobūdžiu). Viena iš populiariausių pagyvenusio amžiaus žmonių švietimą realizuojančių institucijų tampa Trečiojo amžiaus universitetas. Siekiant atskleisti pagyvenusio amžiaus žmonių požiūrį į Trečiojo amžiaus universiteto veiklą Šiaulių mieste 2004 m. buvo atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo pagyvenusio amžiaus žmonės, lankantys Trečiojo amžiaus universitetą Šiaulių mieste ir nelankantys šio universiteto asmenys, taip pat ir dėstytojai, kurie skaito paskaitas Trečiojo amžiaus universitete. Tyrimo rezultatai parodė, kad pagrindiniai pagyvenusio amžiaus asmenų Trečiojo amžiaus universiteto lankymo motyvai yra šie: pažintiniai (noras sužinoti ką nors naujo, įdomaus), bendravimo (galimybė susirasti draugų, leisti su jais laiką). Be šių motyvų, svarbią vietą vaidina proceso (patinka mąstyti, galvoti), prestižo (Universiteto lankymas yra didžiulė garbė, aplinkiniai studentus labiau vertina), siauri socialiniai (nemokami užsiėmimai) motyvai. Lankančių Trečiojo amžiaus universitetą pagyvenusių žmonių savęs vertinimas yra pozityvesnis nei nelankančių šio universiteto asmenų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Senyvi (pagyvenę) žmonės; Psichofiziologiniai ypatumai; Trečiojo amžiaus universitetas (TAU).

ENThe article explores one of the most relevant issues in our society – participation of elderly people in society’s life linked to their attitude and opinions about active building of own social welfare, enrichment of one’s worldview, self-realization and so on. Education of elderly people is one of the integral parts of adult education system, which is distinguished by certain specific features of some educational activities (students’ age, content of education, way of organizing studies). One of the most popular institutions implementing education of elderly people is the Third age university. In order to determine attitude of elderly people towards activities of the Third age university, in Šiauliai city, in 2004, a research was carried out among elderly people attending the Third age university in Šiauliai city and those people who do not attend the university as well as among teachers who read lectures at the university. The results of the research indicated that, among the elderly people, the main motives for attending the Third age university are following: cognitive (they want to learn something new, interesting), social (an opportunity to find friends, spend time with them). Apart from this motives, important role is played by the process (they like to think, reflect), prestige (attending the university is a huge honor, surrounding people perceive students in a better light), narrow social (free lectures) motives. Self-assessment indicators among the elderly people who attend the Third age university is more positive than among those who do not attend the university.

ISSN:
1648-8776
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2325
Updated:
2018-12-17 11:36:10
Metrics:
Views: 27    Downloads: 2
Export: