Didžiojo gimtosios kalbos ugdytojo profesoriaus Juozo Balčikonio palikimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didžiojo gimtosios kalbos ugdytojo profesoriaus Juozo Balčikonio palikimas
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2005, 78, p. 3-13
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Gimtoji kalba / Native language; Leksikografija / Lexicography.
Summary / Abstract:

LTProf. Balčikonio veiklos ir darbų reikšmė yra didžiausia lietuvių leksikografijai ir gimtosios kalbos ugdymui. Čia jo nuopelnai yra patys ryškiausi ir sudaro tų sričių palikimo aukso fondą. Visoje lietuvių leksikografijoje, turinčioje beveik 400-ų metų istoriją, labai svarbi yra prof. Balčikonio leksikografinė veikla. Didžiojo "Lietuvių kalbos žodyno" rengimo darbas neturi pavyzdžių lietuvių kalbos istorijoje. Balčikonio sukurtoji leksikografijos mokykla, išsiskaidžiusi į įvairias kryptis ir šakas, šiandien duoda daug gražių žodynų rengimo ir leidimo vaisių. Balčikonis savo suredaguoto žodyno išleido pirmuosius du tomus (1941 ir 1947 m.), iš viso suredagavo tekstą iki prielinksnio iš. Ne mažesni Balčikonio nuopelnai lietuvių kalbos ugdymui. Jis vadinamas vienu iš žymiausių mūsų kalbos ugdytojų. Ugdomoji veikla apėmė daugelį jo kasdieninio darbo barų ir gali būti suskaidyta į pedagoginio darbo, kalbos tiriamojo bei taisomojo darbo ir vertimų sritis. Prie jų glaudžiai šliejasi tas pačias šaknis turinti tautosakos rinkimo ir skelbimo veikla. Visas tas sritis vienija bendra kalbos savitumo idėja, kurią jis vadino kalbos gyvumo principu. Veikiami gražios, gyvos kalbos pagrindu sukurtos bendrinės kalbos kartu su Hanso Kristijano Anderseno, Vilhelmo Haufo, brolių Grimų, "Tūkstančio ir vienos nakties" ir kitų pasakų pasauliu užaugo kelios žmonių kartos. Teigiama, kad Balčikonis yra sukūręs tautinį pasakų vertimo stilių, paremtą stilizacija pagal lietuvių folklorą. Straipsnio pabaigoje autorius išreiškia viltį sulaukti solidesnės monografijos, akademinio Balčikonio vertimų leidimo.Reikšminiai žodžiai: Gimtoji kalba; žodynas; Leksikografija; Native language; Dictionary; Lexicography.

ENThe paper focuses on the heritage of Juozas Balčikonis (1885-1969), professor of Vilnius University, academician of the Lithuanian Science Academy. His contribution to compiling the multi-volume Lietuvių kalbos žodynas (Dictionary of the Lithuanian Language) and his tremendous work when teaching standard Lithuanian are overviewed. The dictionary was started by Kazimieras Būga; his files were taken over by Juozas Balčikonis, who considerably increased their number by adding illustrative examples of spoken and written language, which resulted in creating a unique dictionary type based primarily on authentic samples of language use. The priority given to the inherited lexicon later served as a basis for writing the encyclopaedia of the Lithuanian language and national culture. In the area of language teaching and education, J. Balčikonis' contribution is particularly important in translating fairy tales and other literature. His translations could be treated as samples of a specific style, his school of translation. His linguistic and language education work represent the basis of the folk culture he was trying to promote as well as the principles of teaching authentic standard Lithuanian.

ISSN:
0130-2795
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2321
Updated:
2018-12-17 11:36:09
Metrics:
Views: 32    Downloads: 4
Export: