Znočnei apkoliečyti senieji lietuviški tekstai : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Znočnei apkoliečyti senieji lietuviški tekstai: recenzija
Alternative Title:
"Znočnei apkoliečyti" – old Lithuanian texts
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2005, 19, p. 385-403
Recenzuojama knyga: XVIII amžiaus antrosios pusės - XIX amžiaus pradžios lietuviškoji religinė proza : chrestomatija / [parengė ir įžanginius straipsnius parašė Ramunė Bleizgienė, Nomeda Gaižiūtė, Rita Pilkauskaitė, Vaidas Šeferis]. 2003 166 p
Summary / Abstract:

LTRecenzuojama chrestomatija XVIII amžiaus antrosios pusės – XIX amžiaus pradžios lietuviškoji religinė proza (2003), parengta Ramunės Bleizgienės, Nomedos Gaižiūtės, Ritos Pilkauskaitės, Vaido Šeferio. Chrestomatijoje skelbiamos Mykolo Olševskio Bromos atvertos ing viečnastį (1753), Kazimiero Klimavičiaus Pavinasčių krikščioniškų (1767), Gaspadoriaus datirto (po 1745), Simono Jakštavičiaus Spasabo nabaženstvų (1771) ir Živato pono mūsų Jėzuso Christuso (1775), Tado Juozapo Bukotos Knygelės aprašančios broctvą pamokslo krikščioniško (1773), Jono Lechavičiaus Pravadniko ing tėviškę dangaus amžino (1812), Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Parkratimo tąn saužinės (1849) tekstų ištraukos ir trumpi kiekvienos publikacijos įvadai. Recenzijoje aptariami chrestomatijos tikslai, sudarymo ir parengimo principai, tekstų parengimas, komentarai. Daugiausia dėmesio skiriama tekstų parengimui ir komentarams, ypač Olševskio Bromai. Tyrimo metu nustatyta, kad tekstai, ypač Broma, parengti neprofesionaliai, palikta daug klaidų, taip pat klaidų ir abejotinų teiginių esama įvaduose ir komentaruose. Kaip mokslinė publikacija recenzuojama chrestomatija yra nevertinga, iš dalies gali būti naudojama mokomiesiems tikslams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Religinė proza, lietuvių; Chrestomatijos.

ENThis article reviews the chrestomathy “Lithuanian religious prose from the second half of the 18th c. to the first half of the 19th c.” (2003), edited by Ramunė Bleizgienė, Nomeda Gaižiūtė, Rita Pilkauskaitė, Vaidas Šeferis. This anthology includes extracts form Mykolas Olševskis „Broma atverta ing viečnastį“ [“The Gate Open to Eternity”] (1753), Kazimieras Klimavičius’ „Pavinasčia krikščioniška“ (1767) and „Gaspadoriaus datirtas“ (after 1745), Simonas Jakštavičius’ „Spasabo nabaženstvai“ (1771) and „Živatas pono mūsų Jėzuso Christuso“ (1775), Tadas Juozapo Bukota’s „Knygelė aprašanti broctvą pamokslo krikščioniško“ (1773), Jonas Lechavičius „Pravadnikas ing tėviškę dangaus amžino“ (1812), Jurgis Ambraziejus Pabrėža’s „Parkratimas tąn saužinės“ (1849) and short introductions to each item. The review discusses the purpose f the anthology, the principle employed in its compilation and editing, preparation of texts, commentaries. Most attention is focused on preparation of texts, commentaries, especially in relation to Olševskis’ „Broma“. The study established that these texts, especially „Broma“, were prepared for the anthology unprofessionally, with many undetected errors; likewise there are mistakes and doubtful assertions in the introductions and commentaries. The study concludes that the anthology under review is not valuable as an academic publication, but that it could be used to some extent for educational purposes. [From the publication]

ISBN:
998619587X
ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Motiejaus Valančiaus draudimas perspausdinti Bromą (1864) / Mikas Vaicekauskas. Archivum Lithuanicum. 2005, t. 7, p. 177-205.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2311
Updated:
2020-03-14 15:06:45
Metrics:
Views: 68    Downloads: 11
Export: