Motiejaus Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščiai Lietuvių mokslo draugijoje : 1911-1914 metų istorija : studija ir publikacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Motiejaus Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščiai Lietuvių mokslo draugijoje: 1911-1914 metų istorija : studija ir publikacija
Alternative Title:
Motiejus Valančius notes and reminiscences manuscripts in Lithuanian Science Society: the history of 1911-1914
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
Pages:
170 p
Series:
Lietuvių tekstologijos studijos; 2
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
XIX a. lietuvių literatūros istorija; Motiejus Valančius.
EN
History of lithuanian literature, 19th century; Motiejus Valančius.
Summary / Abstract:

LTŠi studija skirta kelis dešimtmečius Motiejaus Valančiaus lenkiškai rašytiems, jo asmens bei aplinkos pažinimui svarbiems kronikinio, dienoraštinio ir memuarinio pobūdžio užrašams, konkrečiai jų autografų likimo ir ėjimo iš rankų į rankas istorijai, kai kuriais atžvilgiais netgi kontraversiškai. Atkurta toji istorija kruopščiai, išsamiai, tiksliai. Joje remiamasi atidžiai surinktais, pamatinę vertę turinčiais praėjusio šimtmečio pradžios spaudoje skelbtais ir archyvuose suieškotais šaltiniais, subtiliai parodančiais to meto visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo tikrovę. Dokumentuota ir faktografiška studija būsimiems Valančiau tyrėjams ir pati turės pirminio šaltinio prasmę. Pažymėtinas studijos autoriaus konstatuotas faktas: tarp siekių publikuoti originalo (lenkų) kalba Valančiaus užrašus ir atsiminimus galima įžvelgti ir tokių, kuriuos realizavus paskelbtieji Valančiaus veikalai greičiausiai būtų buvę panaudoti politiniais tikslais, atgręžtais prieš lietuvių visuomeninę ir kultūrinę veiklą XX amžiaus pradžioje. Vertingi studijos priedai („Motiejaus Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščių paiešką ir istoriją liudijantys dokumentai, laiškai ir spaudos publikacijos“), kuriuose duodami panaudotų šaltinių tekstai bei išsamios jų bibliografijos. Nemaža dalis šių tekstų (Jono Basanavičiaus, Juozo Tumo-Vaižganto, Kazimiero Šaulio, Augustino Liepinio, Juozo Čerkesos) skelbiami pirmą kartą.

ENThis study is dedicated to Motiejus Valančius’ Polish written chronicles, diary and memoir notes significant for the perception of his personality and close surroundings, specifically, to the history of the fate of their autographs. This history is accurately, extensively and clearly restored. It is based on thoroughly collected sources published at the beginning of the last century and discovered in archives, which demonstrate the then reality of public and cultural life. The documented study will be valuable for future Valančius researchers and will have the meaning of the primary source. The following fact stated by the study author should be emphasised: it was possible to observe certain aspirations among other aspirations to publish the original (Polish) version of Valančius’ notes, the realization of which would lead to the use of the published Valančius’ works for the implementation of political goals against Lithuanian society and cultural activities of the beginning of the 20th century. Valuable annexes of the study provide texts of the used sources and their extensive bibliographies. A great deal of these texts is published for the first time.

ISBN:
9786094250163
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23011
Updated:
2017-03-05 12:25:13
Metrics:
Views: 8
Export: