Modelling of system of economic categories

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Modelling of system of economic categories
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2009, Nr. 4 (49), p. 13-31
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Struktūra; Ekonominės kategorijos; žingsnis; Skalė; Hierarchy; Category of economics; Stage; Scale; Modeliavimas; Ekonominis reguliavimas; Ekonomikos kategorijos; Metodologija; Modelling; Economic regulation; Methodology.
Keywords:
LT
Ekonomikos kategorijos; Ekonominės kategorijos; Ekonominis reguliavimas; Metodologija; Modeliavimas; Skalė; Struktūra; žingsnis.
EN
Category of economics; Economic regulation; Hierarchy; Methodology; Modelling; Scale; Stage.
Summary / Abstract:

LTSusidomėjimas didelėmis sistemomis, su kuriomis susiduria įvairių sričių tyrinėtojai, smarkiai padidėjo pastaraisiais metais. Svarbus tokių studijų aspektas yra siūlymas šias sistemas laikyti kelių lygių arba hierarchinėmis sistemomis. Straipsnyje nagrinėjami ekonominio reglamentavimo modeliavimo metodai. Vienas iš pagrindinių šio straipsnio tikslų yra sukurti ekonominių kategorijų lygių sistemą, kurią būtų galima panaudoti kuriant naujus aukštos kokybės ekonomikos tekstus. Pradžioje sudarytas ekonominių kategorijų ir jų apibrėžimų sąrašas. Ekonominių kategorijų yra didžiulė įvairovė. Būtina jas susisteminti, prieš pradedant modeliuoti ekonominį reglamentavimą. Ekonominiai tekstai nėra homogeniški; kai kurie iš jų yra abstraktūs, kiti - akademiniai, dar kiti - populiarūs. Tekstams modeliuoti ir konstruoti naudojamos skirtingo abstraktumo laipsnio ekonominės kategorijos. Šias kategorijas pagal abstraktumo laipsnį galima suskirstyti lygiais. Tokia ekonominių kategorijų lygių sistema yra pateikta straipsnyje. Daug dėmesio skiriama tam tikriems metodams, kurie yra svarbūs modeliavimo procese. Modeliavimo rezultatas rodo skirtingų tipų ryšius tarp ekonomikos reiškinių: principų, dėsnių, kriterijų, savybių ir kt. Taikant sukurtą sistemą, analizuoti verslo apskaitos standartai; taikyti du lygių skaičiaus nustatymo metodai; rezultatai abiem metodais gauti praktiškai tokie patys. Tai rodo, kad verslo apskaitos standartai yra parengti labai profesionaliai. Autoriai pateikia pasiūlymų, kaip sukurtą sistemą pritaikyti ekonominių indeksų grupavimui ir stambinimui.

ENThis article presents the methods of modelling economic regulations. The starting point is the list of economic categories and the definitions of these categories. Considerable attention is given to certain methods which are important in the process of modelling. The result of modelling shows different types of relations among economic phenomena: principles, laws, criteria, qualities and others. The list of economic categories is different according to the degree of abstraction of these categories. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22577
Updated:
2018-12-17 12:32:19
Metrics:
Views: 5
Export: