Mirties vaizdinio prasminis laukas Kazio Bradūno poezijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mirties vaizdinio prasminis laukas Kazio Bradūno poezijoje
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2009, Nr. 10, p. 11-15
Keywords:
LT
Kazys Bradūnas; mirties motyvas; Bradūnas; mirtis; buvimas; tikėjimas; pagonybė; krikščionybė..
EN
Kazys Bradūnas; motive of death; Bradūnas; death; faith; existence; christianity; paganism..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Kazio Bradūno kūryboje pasirodantis mirties motyvas, itin svarbus visai žemininkų kartai, kuriam krikščioniškosios ir mitinės sąmonės sampynomis poetas suteikia tų pačių atspalvių, kuriais išpinta visa Aukščiausios Būties veikimą žmogiškoje kasdienybėje steigianti jo kūryba. Kritikų aktualizuotas pagonybės ir krikščionybės santykis Bradūno poezijoje šio straipsnio autorei suteikė galimybę apmąstyti poeto kūrybą kiek kitoje perspektyvoje. Dviejų pasaulėžiūrų susitikimas poetiniuose tekstuose, įvaizdžių susipynimai, jų vienas kitą papildantys ir vienas kitą aiškinantys santykiai leidžia kalbėti apie polifonišką Bradūno poetinio subjekto tikėjimo sampratą, kurią galima pavadinti vienu iš moderniosios religinės sąmonės pavidalų. Bradūnas, kaip ir kiekvienas kūrėjas, be jokios abejonės, remiasi tradicinėmis krikščioniškojo ir pagoniškojo pasaulėvaizdžio reikšmėmis, tačiau persmelktos autentiškos poetinės sąmonės šviesos šios reikšmės įgyja naujų prasminių niuansų. Skirtingos plotmės taip suartėja viena su kita, kad, kaip regėjome analizuodami poetinius tekstus, kalbėti apie krikščionišką ar pagonišką poeto kūrybą nebėra prasminga. Žemės vaizdinio prasmių lauke svarstoma poetinio subjekto tapatybės, kasdienybės erdvėlaikio, Dievo ir mirties sampratų problematika visu gyliu atsiveria interpretatoriaus žvilgsniui tik tada, kai interpretuojamų vaizdinių, figūrų ar veiksmų nemėginama įsprausti į siaurus kurios nors vienos pasaulėžiūros rėmus, bet siekiama šių pasaulėžiūrų žaismėje atpažinti besiskleidžiantį, individualios kūrybinės sąmonės suformuotą, šventumą.

ENWhile analysing the spread of religious experiences in Bradūnas's poetry, one cannot get round the death motif so important for the generation of Earth anthology authors. This motif was also reflected widely and deeply by Alfonsas Nyka-Niliūnas and Henrikas Nagys. Bradūnas also paid tribute to the image of death revealing by a mixture of Christian and mythical consciousness the same shades of meaning that are twined in his works establishing the acting of the Supreme Being in human everyday life.

ISSN:
0235-7151
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22509
Updated:
2018-12-17 12:32:09
Metrics:
Views: 45    Downloads: 3
Export: