Modernioji religinė sąmonė Kazio Bradūno poezijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Modernioji religinė sąmonė Kazio Bradūno poezijoje
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2009, Nr. 7, p. 23-32
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Kazys Bradūnas; modernizmas; krikščionybė; pagonybė; Bradūnas; religija; sąmonė; pasaulėžiūra; subjektas.
EN
Kazys Bradūnas; modernism; Christianity; paganism; Bradūnas; religion; consciousness; Outlook; potery; subject..
Summary / Abstract:

LTKazio Bradūno kūrybos recepcijoje jau seniai susiformavo nuostata laikyti šį poetą labiausiai vertu žemininko vardo. Nė vieno kito "Žemės" antologijos dalyvio kūryboje, išskyrus gal tik Vytauto Mačernio "Vizijas", žemės vaizdinys nėra taip plačiai išskleistas ir taip giliai persmelktas sakralumo kaip Bradūno poezijoje. Straipsnyje, sekant žemės vaizdinio sklaidą Bradūno kūryboje, aiškinamasi, kaip reflektuojant jį steigiasi modernioji religinė sąmonė, kuri čia suvokiama kaip poetiniame tekste įsikūnijusi susitikimo su dieviškumu individualios patirties išraiška. Moderniam religingumui atskleisti nebepakanka vien tik tradiciškai paveldėto tikėjimo turinio. Žinoma, Bradūno - kūrėjo, itin intensyviai atsigręžusio į lietuviškąją kultūrą, - poetinis subjektas juda krikščioniškosios pasaulėžiūros lauke. Tačiau jo išskirtinumas pasireiškia tuo, kad sykiu jis nepalieka ir senosios- ikikrikščioniškosios - kultūros horizonto. Taip kuriančios sąmonės akiratin atitekėjusios krikščioniškosios tiesos ar vaizdiniai įgauna naujų prasminių niuansų, sykiu transformuodami ir mitinius vaizdinius. Taip, kaip poetas ieško sąlyčio taško tarp dviejų nutolusių geografinių taškų, taip jis suranda jungtį tarp pagoniškosios ir krikščioniškosios kultūrų. Ši jungtis, veikiant atminčiai, t. y. praeities laikui intensyviai įsismelkiant į dabartį, ankstyvuosiuose rinkiniuose sąmoningai prisiimant žemės žmogaus vaidmenį, o vėlyvuosiuose, saugant santykį su jau išnykusiomis protėvių kartomis, regis, sukuriama be didelių pastangų.

ENKazys Bradūnas has since long been regarded as the most earthly poet. Not in any other Earth anthology author's works, except perhaps just Vytautas Mačernis's Visions, the image of earth is so widely spread and so deeply transfused with sacrality, as in BradOnas's poetry. From the earliest to the latest Bradūnas's poetry collections, the image of earth is not losing its relevance. Assuming different shapes, building up a wide network of symbols, metaphors and associations, the image constantly arises in the text area allowing one to call it one of the most important motifs in the poet's works. Following the development of this image in BradOnas's works, the article attempts to explain the establishment of modern religious consciousness by reflecting the image; the modern religious consciousness is assumed here as an expression of individual experience of meeting the divinity materialized in a poetic text.

ISSN:
0235-7151
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22488
Updated:
2018-12-17 12:32:07
Metrics:
Views: 27
Export: