The Basilica of the nativity of the Blessed Virgin Mary in Šiluva : the iconology of art

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Basilica of the nativity of the Blessed Virgin Mary in Šiluva: the iconology of art
Alternative Title:
Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo Bazilika: dailės ikonologija
In the Journal:
Meno istorija ir kritika [MIK] [Art History & Criticism]. 2009, 5, p. 38-65
Keywords:
LT
Šiluva; Švč. Mergelės Marijos Gimio bazilika; skulptūrinis dekoras; altoriaus atvaizdas; ikonologija; ikonografija; sakralinė dailė; Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika.
EN
Šiluva; The Basilica of the Nativity of the Blessed Virgin Mary; sculptural decor; altar-piece; iconology; iconography; sacral art.
Summary / Abstract:

LTŠiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika – vienintelė Lietuvoje šventovė, kurios puošyboje taip įvairiapusiškai plėtojama Jėzaus Kristaus įsteigtos Bažnyčios tema, kadangi čia ši tema siejama su Švč. Mergelės Marijos apsireiškimu Šiluvoje 1608 m. Šios bazilikos interjero (skulptūrinio dekoro, tapybos ir įrenginių) visuma sukurta kaip potridentinės Triumfuojančiosios Bažnyčios esmių esmė, savotiška kvintesencija. Bazilikos ikonografinėje programoje plėtojamos trys pagrindinės, tarpusavyje persipinančios, temos: Dievo Motinos, pagimdžiusios pasauliui žadėtąjį Išganytoją, Jėzaus Kristaus, įsteigusio Bažnyčią, ir Bažnyčios. Šias temas papildo šalutinės potemės, pasakojančios apie svarbius šiai programai Senojo ir Naujojo Testamento įvykius, Bažnyčios įkūrėjus – apaštalus, prie Bažnyčios augimo ženkliai prisidėjusius šventuosius. Bažnyčios vidaus puošybos esmę sudaro trijų altorių ansamblis, apimantis presbiterijos ir šoninių navų erdves, keturi altoriai prie piliorių, sakykla ir krikštykla bei vargonų choro tribūna ir jų prospektas vidurinės navos erdvėje. Didžiojo altoriaus pagrindinis akcentas – Dievo Motinos su Kūdikiu stebuklingasis paveikslas; galiniai Šventosios Šeimos ir Švč. Jėzaus Širdies altoriai pratęsia ikonografinių temų sklaidą. Tyrimo objektas – 1786 metais sukurto interjero įvairiarūšiai dailės kūriniai ir įrenginiai. Straipsnyje atskleidžiama šios šventovės savita ir sudėtinga ikonografinė programa, įvardinami galimi jos sumanytojai, aptarta puošybos meninė raiška, išryškinama skulptoriaus Tomo Podgaiskio originalios kūrybos vertė.

ENThe Basilica of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in Šiluva is the only shrine in Lithuania which decoration develops so many different sides of the subject of the Jesus Christ’s established Church, because here this subject is related to the Apparition of the Virgin Mary in Šiluva in 1608. The Basilica of the Nativity of the Blessed Virgin Mary is a very valuable creation of art in various aspects belonging to the second part of the 18th century and embracing features both of the epoch of late Baroque and early Classicism. The whole of the interior of this Basilica (sculptural decor, altar-pieces and equipment) was created as the essence of the Triumphant Church after the Council of Trent and as a particular quintessence. Studies about the Šiluva parish and its churches have comprised papers on various aspects as, for instance, research on the circumstances of the Mary’s Apparition, complicated peripeteias of the history, the problematics of the image of The Blessed Virgin Mary with the Child and manifestations of devotion. However, the art of this shrine and, especially, its content and meaning have received neither any deeper interest nor comprehensive research attention. Therefore, the object of the research is miscellaneous creations of art and equipment of the interior which was created till 1786. The aim of the research is to reveal a distinctive and multiplex iconographical programme of this shrine, to name its possible authors, to discuss the artistic expression of decoration and to highlight the value of the original work of the sculptor Tomas Podgaiskis.

ISSN:
1822-4555; 1822-4547
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22399
Updated:
2018-12-17 12:31:50
Metrics:
Views: 63    Downloads: 1
Export: