Poetas J. Miliauskas-Miglovara - katalikybės propaguotojas ir gynėjas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Poetas J. Miliauskas-Miglovara - katalikybės propaguotojas ir gynėjas
Alternative Title:
Poet J. Miliauskas-Miglovara - propagator and defender of Catholicism
In the Journal:
Keywords:
LT
Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology.
Summary / Abstract:

LTJ. Miliauskas-Miglovara savo veikloje ir kūryboje nuosekliai vadovavosi katalikiškomis pažiūromis. Jo santykiai su „Aušros“ žurnalu, „Varpo“ draugija atšalo arba ir visiškai nutrūko dėl, jo nuomone, neteisingo jų požiūrio į katalikybę. Poetas skelbė, jog Dievas yra pasaulio kūrėjas. Jis tvarko ir nulemia ne tik atskiro žmogaus gyvenimą. Lietuvos atbudimas siejamas taip pat su Dievo malone. Lietuvos istorija – tai Dievo bausmių ir malonių iliustracija. Dievas ir teisybė, katalikybė ir dorybė jam sinoniminiai žodžiai. Pripažinęs tautos švietimo svarbą, nuolat pabrėždavo, kad religija yra mokslų pagrindas, reikalavo, kad švietimas būtų remiamas katalikų tikėjimu, tapatino tautybę ir katalikybę, nepalankiai vertino postmodernizmą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Katalikybė; Krikščioniškoji dorybė; Miglovara (slapyvardis); "Aušra" (laikraštis); "Varpas" (laikraštis).

ENIn his activities and literary works J. Miliauskas-Miglovara consistently espoused Catholic views. His relations with the newspaper “Aušra”, the society “Varpas” grew cold and were totally broken off, in his opinion, because of their incorrect attitude toward Catholicism. He stated that his writings “are well written, because all my words have been weighted on the scales of God‘s real truth”. He declared that God was the creator of the world who organizes and determines not only the life of individual persons. He tied Lithuania‘s reawakening also with God‘s grace. The history of Lithuania is like an illustration of God‘s punishments and graces. God and truth, Catholicism and morality were synonyms for him. Having acknowledged the importance of national education, he stressed that religion is the basis for science, demanded that education should be based on the Catholic faith, viewed nationality and Catholicism as inseparable, and had an unfavourable opinion about Protestantism. [From the publication]

ISSN:
1392-0499
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2238
Updated:
2018-12-17 11:35:59
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: