Zanavykų šnektos žodynas II, L-R : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Zanavykų šnektos žodynas II, L-R: recenzija
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2005, t. 52, p. 174-176
Recenzuojama knyga: Zanavykų šnektos žodynas. T. 2: L-R 2004. 595 p.
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tarmė; Zanavykų šnekta; Leksika; Dialect; Vocabulary.
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTAntrajame Zanavykų šnektos žodyno tome sudėti raidėmis L-R prasidedantys žodžiai. Šis išsamiojo tipo tarminis žodynas pateikia visą bendrinės kalbos pagrindo šnektos pajėgtą užfiksuoti ir iš LKŽ išrašytą nenugirstą per ekspedicijas leksiką: vartojama supaprastinta fonetinė transkripcija. Labai gerai, kad atsisakyta grožinė literatūros kūrėjų sakinių ir žodžių. Žodynas teikia tikrai daug patikimos ir visai naujos tarmių medžiagos, gyvos ir labai vaizdingos liaudiškos kalbos pavyzdžių, kuriuos, be abejo, savo darbuose vartos ir aiškins daugelis lietuvių kalbos ir jos šnektų tyrinėtojų. Žodynas svarbus ir šiandienos istoriniu laiku, kai paveldėtos visos šnektų kalbinės sistemos yra stipriai veikiamos bendrinės kalbos ir jos paveikos priemonių, ypač radijo, televizijos, administracijos ir politikos veiksnių. Tai itin matyti sūduvių krašte, kur naujovių gaudomasi su pasimėgavimu, slengas su visais skoliniais, vertalais taip ir skamba vietinių Jono Jablonskio žemės žmonių lūpose. Jų žodyne šiek tiek pateikta, gal tik reikėjo įspėti žodyno vartotojus apie tokių žodžių ir formų naujumą, nepaveldumą (40-50 metų), o tyla gali suklaidinti ne vieną kokį jauną tyrinėtoją Lietuvoje ir užsienyje, kaip jau yra buvę dėl netaisyklingų transponavimų ir neistoriškų pateikimų. Tarmės faktai yra kruopščiai tikrinti, didesnių priekaištų negalima pasakyti. Lyginant su pirmuoju tomu ats. redaktorės dr. Vilijos Sakalauskienės, Griškabūdžio tarmės atstovės, dėka gerokai patvarkyti kirčiavimo klausimai. Klaidų šiame veikale tikrai sumažėjo, artėjama prie pavyzdinio mokslinio teksto.

ENThe second volume of the dictionary of Zanavykai dialect presents the words, starting with letters L-R. This comprehensive dictionary provides the entire lexis of the dialect, based on the common language, managed to be recorded, as well as excerpted from the Dictionary of the Lithuanian Language: the simplified phonetic transcription is used. No sentences or words by fiction writers are contained. The dictionary provides a good deal of reliable and entirely new dialect material, as well as examples of live and vivid folk language, which will be used and interpreted by most researchers of the Lithuanian language and its dialects in their works. The dictionary is important today, as all the inherited dialects systems are strongly influenced by the common language and such factors as radio, television, administrative and political actions. This is especially topical for Sūduva, where people are eager for novelties and use lots of slang and borrowings. The dictionary presents some of them, maybe it would have been sufficient to warn the users of the dictionary on the newness of such words and forms and that they should not be heritable (40-50 years), since silence can mislead some young Lithuanian or foreign researchers, as it has already happened due to incorrect transposition and non-historical presentations. The dialect facts are thoroughly examined, no major reproaches could be presented in this regard. Compared with the first volume, the accentuation issues have been improved, courtesy of the responsible editor dr. Vilija Sakalauskienė, representing the Griškabūdis dialect. The amount of errors has reduced, the form and content of the dictionary is getting closer to that of a model scientific text.

ISSN:
1648-4444
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2233
Updated:
2020-03-14 15:09:42
Metrics:
Views: 44    Downloads: 3
Export: