Žmogaus egzistencijos problema Šatrijos Raganos kūryboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogaus egzistencijos problema Šatrijos Raganos kūryboje
Alternative Title:
Problem of man existance in the writings of Šatrijos Ragana
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2004, 2, p. 95-100
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pasiaukojimas; Altruizmas; Krikščioniškas dėmesys; Dvasinės vertybės; Self-sacrifice; Altruism; Religious attitude; Spiritual values.
Keywords:
LT
Altruizmas; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Pasiaukojimas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama įvertinti vidinių aspiracijų ir kitų veiksnių poveikį visuminiam žmogaus egzistencijos supratimui. Taip pat norima išsiaiškinti, kokiu būdu dėmesys dvasinėms vertybėms, kaip svarbiam asmeninės kultūros komponentui, dera su kasdieniniame gyvenime iškylančiais uždaviniais. Aptariamos Šatrijos Raganos kūryboje iškylančios etinės-moralinės pažiūros, jų įtaka egzistencijos sampratai. Atsižvelgiama į tai, kad rašytojai būdingas krikščioniškasis gyvenimo problemos sprendimas. Ryškus M. Pečkauskaitės kūrybos idealas – žmogus laisvas savo dvasia. Prisiminimų forma perteiktas amžintųjų vertybių ilgesys tampa dominuojančiu apysakoje „Sename dvare“. Pabrėžiamas ilgalaikis atminties fenomenas, nes visa kita gyvenime dužlu ir nepatikima. Krikščioniškųjų vertybių skalė pagrindžia Šatrijos Raganos kūrybos problematiką. [Iš leidinio]

ENIt is sought to evaluate in the article the influence of internal aspirations and other factors on the entire comprehension of human existence. It is also sought to figure out how the attention paid to spiritual values as an important component of personal culture harmonises with tasks that emerge in everyday life. Ethical-moral attitudes that emerge in the works of Šatrijos Ragana and their influence on the understanding of existence are analysed. The author considers the fact that Christian solution to life’s problems is characteristic of the writer. The ideal of works of Pečkauskaitė is evident – man is free in his spirit. A longing for eternal values which is presented in the form of recollections becomes dominant in the short story „Sename dvare“. A long-lasting phenomenon of remembrance is stressed, because everything else is fragile and unreliable. The issues of the works of Šatrijos Ragana are based on the scale of Christian values.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/222
Updated:
2020-07-30 12:06:34
Metrics:
Views: 77    Downloads: 25
Export: