Lietuvos istorijos klastojimo ir niekinimo iššūkiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos istorijos klastojimo ir niekinimo iššūkiai
Edition:
[2-asis papildytas leidimas]
Publication Data:
Vilnius : [V. Terleckas], 2008.
Pages:
518 p
Contents:
Leidėjo žodis — Vaistas nuo tautos dvasios nuodijimo — Pratarmė — Bulvarinė A. Bumblausko "Senosios Lietuvos istorija 1009-1795" — Dėl E. Gudavičiaus koncepcijos apie pagoniškosios Lietuvos atsilikimą — Koks gi skystis mūsų induose? — Dlugošiški A. Nikžentaičio prasimanymai apie pagoniškosios Lietuvos kariuomenę — Neleistina tylėti, kai kertamos tautos stiprybės šaknys — Atsakymas nebarbarui D. Baronui — Neišgirstas akademiko V. Merkio perspėjimas dėl pasiligojusio Lietuvos istorijos mokslo — Išsisukinėjimai nuo esmės ir smaginimasis tariamu Lietuvos atsilikimu — Apie Lietuvos praeities niekinimą kaip reiškinį — Tyčiojimasis iš Pilėnų gynėjų ir Kęstučio — Kėslai sumenkinti Vytautą Didįjį ir Žalgirio pergalę — Ko siekia A. Jankevičienė nutylėjimais ir pustiesėmis — Šimtametis Lietuvos naikinimas 1655-1793 metais — Kaip svetimieji stūmė Lietuvą į atsilikimą 1795-1918 metais — Lietuvos ekonominis engimas ir rusinimas nuo 1863 metų — Lietuvos turto naikinimas ir visuotinis grobimas 1914-1919 metais — Jau atvirai išduodami Lietuvos interesai — Ar Sovietų Rusija tesėjo įsipareigojimus Lietuvai? — A. Nikžentaičiui Klaipėdos krašto atgavimas 1923 m. - ne vertybė, ne šventė — Mito "Lietuva Klaipėdos krašto okupantė" kūrėjų mokslinis neįgalumas ir neetiškumas — Ar Maskva padėjo atgauti ir išlaikyti Klaipėdos kraštą? — Ar 1939 metais Klaipėdos kraštą praradome dėl Lietuvos valdžios kaltės? — Premjero Juozo Tūbelio ekonominė politika ir jos pamokos — Labiausiai apšmeižtas daug nusipelnęs signataras Jonas Vailokaitis — Ar apdovanojant savuosius klaustina svetimųjų? — Faktuose įžvelgiamas Augustino Voldemaro dviveidiškumas — Daugėja įtarimų A. Voldemarui buvus Maskvos agentu — Nelauktai šilti ir objektyvūs lenkų karininko atsiliepimai apie 1938-1939 metų Lietuvą —Katynės žudynių istorijos lietuviški puslapiai — Aštuntoji Lietuvos siaubimo banga 1939-1944 metais — L. Truska gaivina sovietines klastotes — Mūsų istorijos sovietinių klastočių truskiškosios variacijos — Kai istorikas patiki okupanto klasta — A. Sniečkaus šmėkla sutelkė platformininkus ir "savarankiškuosius" komunistus — Knyga, kviečianti didžiuotis okupacija ir Sniečkumi — Sovietinės ideologijos kupinas lietuviškas istorijos vadovėlis — Kokia Lietuvos istorija siūloma mokykloms — Klaidų gynimas per fas et nefas — Ko jaunimą moko J. Varnienė? — Kokios Vilniaus miesto istorijos mokoma? — Sovietų propagandos recidyvai memuaruose — Ar ubagiška Lietuvos istorija, ar E. Gudavičiaus istoriosofija? — E. Gudavičius aukština Stalino epochą ir menkina lietuvius — Nuo tikrovės nutolusi 1940-1990 metų okupuotos Lietuvos istorija — Pretenzingas leidinys apie Vytauto Didžiojo universitetą — Lietuvos istorija zauropodėno akimis, arba apie M. Ivaškevičiaus dinozauro "Lietuva" išnirimus — Atsargiai! Nardo paskvilių apie partizanus kūrėjas — Lietuvos padangėje suspindo nauja "mitų" griovimo "žvaigždė" — T. Venclovos vilniečių vardyno "degustacija" — Reikalingas Lietuvos žydų žinynas, bet keista personalijų atranka — Plačianamiai! Kam gegužės 1-oji - šventė? — A. Brazausko prisiminimų neprisiminimai — Nebūta savų pinigų istorija A. Brazausko prisiminimuose — Apgailėtina, profaniška LTV laida apie litus — Tautos rengimas dvasinei kapituliacijai — Autorius apie save — Šaltiniai ir literatūra.
Keywords:
LT
20 amžius; Bankas; Istorinė publicistika; Istoriografija / Historiography; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos istorija; Lietuvos istoriografija; Lietuvos Respublika; Mokslinė polemika; Nacionalinė valiuta; Pagonybė; Polemika; Posovietinė Lietuvos istorija; Recenzijos; Sąmokslas.
EN
Bank; Conspieracy; Dispute; Historical journalism; Historiography of Lithuania; Lithuanian history; Lithuanian Republic; National currancy; Paganism; Postsoviet Lithuanian history; Review; Scientific controversy; The Great Duchy of Lithuania.
Other Editions:
Ankstesnis leidimas Istorijos perrašinėjimai ir smaginimasis Lietuvos atsilikimu. Vilnius : Petro ofsetas, 2007 309 p
Summary / Abstract:

LTPoleminė knyga sudaryta iš jau skelbtų straipsnių, kurių vieni yra plačios recenzijos su autoriaus tiriamojo darbo elementais, kiti - eseistinio pobūdžio, treti poleminio-interpretacinio pobūdžio. Autorių dominantys chronologiniai tyrimų rėmai labai platūs – nuo pagoniškos iki pastarųjų dešimtmečių Lietuvos. Straipsnių visuma yra vertinga savo įžvalgomis, skatinanti ieškojimus, reikalaujanti patikrinti nusistovėjusius arba teikiamus vertinimo stereotipus. Knyga reikšminga suprasti postsovietinio laikotarpio Lietuvos realybę. Ji naudinga ne tik istoriniams, bet ir teisės, bankininkystės, finansų socialinės istorijų tyrinėtojams.

ISBN:
9789955800996; 9789955668732
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22178
Updated:
2022-01-07 23:03:00
Metrics:
Views: 28
Export: