Contiones Lituanicae : XIII a. pradžios pamokslai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Contiones Lituanicae: XIII a. pradžios pamokslai
Editors:
Karaciejus, Juozas, įvadas, komentarai, parengė [aui, cwt, edt]
Publication Data:
Vilnius : Žara, 2008.
Pages:
398 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Keywords:
LT
Giesmės; Kalbos ypatybės; Kalėdų giesmės; Katalikiški pamokslai; Kultūros istorija; Pamokslai; Rankraštis; Rašto paminklas; Rašyba; Teksto taisymai; Tekstologija.
EN
Catholic homilies; Christmas songs; Cultural history; Manuscript; Sermons, hymns, spelling, language peculiarities, text corrections; Textualism, old text, manuscript.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnygoje skelbiamas transkribuotas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomas XVIII a. (dabartiniuose lingvistiniuose darbuose nurodoma apie 1720 m.) lietuvių kalbos rašto paminklas be antraštinio lapo, kurį sudaro vieno asmens ranka rašyti 28 lietuviški pamokslai kai kuriems sekmadieniams ir šventėms bei 9 lietuviškos Kalėdų giesmės apie Dievo gimimą. Pamokslų antraštės – lotyniškos, giesmių – lotyniškos ir lenkiškos. 23 pamokslų pavadinimas prasideda žodžiais Concio Litvanica..., todėl V. Biržiška rinkinį pavadino „Conciones Litvanicae“. Knygos pratarmėje apibrėžiami pagrindiniai šaltinių publikavimo ir komentarų principai. Įvadiniame Juozo Karaciejaus straipsnyje aptariami ankstesnieji rankraščio datavimo, pamokslų sakymo vietos, galimos autorystės, tekstų vertimo klausimai, remiantis V. Biržiškos, J. Lebedžio, J. Palionio komentarais. Paneigiama daugelis V. Biržiškos prielaidų ir minimi neapsižiūrėjimai, susiję su netiksliai nustatyta rankraščio vertimo šaltinių kalba, autoryste, pamokslų paskirtimi ir sakymo vieta, pamokslų tarme. Straipsnyje pritariama Z. Zinkevičiaus pamokslų kalbos analizės išvadai, kuria teigiama, jog autorius kildintinas ne iš žemaičių, bet iš pietų aukštaičių tarmės ploto; kadangi tam tikri kalbos dalykai greičiau yra hiperkorekcija negu žemaičių tarmės elementai, nes kitų žemaitybių pamokslų kalboje nėra. Antrojoje įvadinio straipsnio dalyje aptariama V. Biržiškos parengta pirmosios „Contiones lituanicae“ giesmių publikacija (1931), kuri, autoriaus nuomone, dėl daugelio trūkumų šių dienų tyrinėtojų jau nebegali tenkinti.

ENThe book contains a transcribed written monument in the Lithuanian language of the 18th century (current linguistic works indicate around 1720) that is stored in the Manuscript Department of Vilnius University Library without the title page, comprising 28 Lithuanian sermons handwritten by one person for certain Sundays and festivals as well as 9 Lithuanian Christmas carols about the birth of the Lord. The headings of the sermons are in Latin, of the carols – in Latin and Polish. The title of 23 sermons starts with the words Concio Litvanica..., and consequently V. Biržiška called the whole collection “Conciones Litvanicae”. The foreword of the book defines the main principles for publication and commenting of the sources. The introductory article by Juozas Karaciejus discusses the early issues of the manuscript dating, place where the sermons could have been given, possible authorship and translation of texts based on the comments of V. Biržiška, J. Lebedys and J. Palionis. Many of the assumptions made by V. Biržiška were refuted; oversights associated with the inaccurately determined source language of the translated manuscript, authorship, purpose of the sermons and place where they were given as well as the dialect of the sermons were mentioned. The article assents with the conclusion of Z. Zinkevičius made after analysing the sermon language, which states that the author should not be a native of Samogitia, but rather from the area speaking the dialect of the southern Higher Lithuania, seeing that certain speech matters are hypercorrection rather than elements of the Samogitian dialect, because there are no more Samogitianisms in the language of the sermons. The second part of the introductory article discusses the first publication of “Contiones lituanicae” (1931) prepared by V. Biržiška, which, in the opinion of the author, can no longer be acceptable to the researchers of nowadays due to its numerous filings.

ISBN:
9789986341994
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22123
Updated:
2016-10-10 16:40:07
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: