Experimental training of children with attention deficit

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Experimental training of children with attention deficit/hyperactivity disorder
In the Journal:
US-China education review. 2009, Vol. 6, no. 8, p. 17-30
Keywords:
LT
Psichikos sveikata / Mental health; Tautosaka / Folklore; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTDėmesio ir aktyvumo sutrikimas neigiamai veikia vaiko socialinės adaptacijos kognityvinę ir psichomotorinę sferas. Tyrimų rezultatai rodo, kad dėmesio ir aktyvumo sutrikimą turintys mokiniai pasižymi prastesniais mokymosi rezultatais dėl kai kurių kognityvinių procesų (dėmesio, (darbinės) atminties, problemų sprendimo ir kt.) nepakankamo funkcionavimo. Be to, greta dėmesio ir aktyvumo sutrikimo gali pasireikšti ir tam tikri elgesio ypatumai (žema frustracijos tolerancija, pykčio protrūkiai, depresija, bendraamžių atstūmimas ir pan.), neretai būdingos ir problemos mokykloje, pasireiškiančios mokymosi sunkumais bei elgesio problemomis. Efektyvių socio-edukacinės pagalbos priemonių, skirtų dėmesio ir aktyvumo sutrikimą turintiems mokiniams, diegimas turi būti susietas su įvairiu teoriniu pagrindu sukurtų efektyvių edukacinių metodikų derinimu ir pritaikymu. Siekiant vystyti dėmesio ir aktyvumo sutrikimą turinčių pradinių klasių mokinių kognityvinius ir psichomotorinius gebėjimus bei socialinį elgesį, buvo organizuota popamokinė papildomo ugdymo veikla, kurios trukmė buvo šeši mėnesiai. Eksperimento metu buvo sukurtos originalios metodikos, be to, kitų tyrėjų sukurtos edukacinės metodikos buvo adaptuotos ir patikrintos naujose, specifinėse sąlygose (buvo taikomi pasakų, kognityvinės elgesio korekcijos, grafinių-loginių užduočių, žaidimų sporto salėje metodai). Gautų rezultatų analizė leidžia teigti, kad net santykinai reta papildomo ugdymo veikla homogeniškoje dėmesio ir aktyvumo sutrikimą turinčių vaikų grupėje leido pasiekti pozityvių kognityvinės ir psichomotorinės sferų bei socialinės adaptacijos pokyčių.Reikšminiai žodžiai: Dėmesio sutrikimas/ hiperaktyvumas (AD / HD); Pasakos; Elgsenos mokymas; AD/HD Attention-deficit/hyperactivity disorder (AD/HD); Fairy tales; Cognitive behavioural training; AD/HD; Cognitive behavioural training.

ENAttention-deficit/hyperactivity disorder (AD/HD) negatively affects the cognitive and psychomotoric spheres of the pupil's social behaviour and social adaptation. The review of many studies states that pupils with AD/HD achieve worse learning results because of insufficiently functioning cognitive processess, such as attention, (work) memory, thinking, problem solving, language, small- and large- scale motorics. Behavioural features, exhibited with AD/HD, include low-frustration tolerance, temper problems, persistence, emotional liability, depression, peer rejection, poor self-concept and poor self-esteem. Because of insufficiency of the cognitive processes, the difficulties of social behaviour and social adaptation, pupils with AD/HD more often have a dysfunction of pupils' role that manifests by learning difficulties and behaviour problems. The manifestation of the disorder in the younger school age in the context of children's school activities and roles actualizes the exceptional interest of the educational science in the analyzed phenomenon. The search and construction of effective means of socio-educational help for AD/HD primary class pupils should be associated with coordination and adaptation of different effective educational methodologies of different conceptual origin.In order to develop cognitive, psycho-motoric abilities and social behaviour of the group of primary class pupils with AD/HD (N=22), activities of supplementary education were organized after classes (their duration was 6 months). During the forming experiment, original methodologies were constructed and national and foreign researchers' educational methodologies were adapted and tested in new, specific conditions (methods of fairy-tales, correction of cognitive behaviour, graphical-logical tasks, games in the sport hall). Even by relatively rare activities of supplementary education in a homogeneous group of children suffering from AD/HD positive changes of cognitive, psychomotoric sphere, social behaviour and social adaptation were achieved. [From the publication]

ISSN:
1548-6613
Related Publications:
Pradinių klasių mokinių kūrybingumo ugdymas pasakomis : disertacija / Nijolė Bražienė. Šiauliai, 2004. 195 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22061
Updated:
2013-04-28 19:53:45
Metrics:
Views: 22
Export: