Liaudiškasis požiūris į gyvybės išsaugojimą tūkstantmečių sandūroje : tarp tradicijos ir dabarties

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liaudiškasis požiūris į gyvybės išsaugojimą tūkstantmečių sandūroje: tarp tradicijos ir dabarties
Alternative Title:
Folk attitude to the preservation of life at the turn of the millennium: between tradition and current life
In the Journal:
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTŠiuo tyrimu, žvelgiant į gimimų reguliavimą, per aborto kaip tam tikro sociokultūrinio reiškinio egzistavimą, siekiama nustatyti kaip pakito požiūris į gyvybės išsaugojimą tūkstantmečio sandūroje, remiantis Aukštaitijos kaimuose, miesteliuose bei Vilniaus mieste surinkta lauko tyrinėjimų medžiaga. Siekiant šio tikslo sprendžiami keli uždaviniai: 1) išanalizuoti visuomenės bei Bažnyčios požiūrį į abortą, kaip į vieną drastiškiausių gimimo reguliavimo būdų; 2) atskleisti galimas (respondentų įvardijamas) aborto pateisinimo aplinkybes; 3) pažvelgti į moters ir vyro vaidmens, gimimų reguliavimo procese, suvokimą. Medžiaga rinkta 2002 m. pagal autorės sudarytą anketą “Gimimų reguliavimas”. Etnologinis tyrimas, analizuojant gyvybės išsaugojimo problemą XX amžiaus eigoje, išryškino du skirtingus, aborto socialinės raiškos aspektus. Tradicinėje kaimo kultūroje abortas buvo vertinamas kaip jokiomis aplinkybėmis nepateisinama nuodėmė. Pasisakymas prieš abortą buvo suvokiamas kaip kova už gyvybės išsaugojimą, ir jis buvo laikomas bemaž vienintele gimimų reguliavimo priemone. Šiomis dienomis daugelis žmonių pasisakydami prieš abortą, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms jį pateisina. Abortas yra vertinamas tik kaip vienas iš gimimų reguliavimo būdų. O vyras ir moteris (bendruomeniniu požiūriu) jau vertinami kaip lygiaverčiai partneriai, vienodai prisiimantys atsakomybę už naujos gyvybės atsiradimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bažnyčia; Gyvybė.

ENThis investigation, based on materials collected during visits to villages and towns of Aukštaitija as well as in the city of Vilnius, tries to determine how the attitude toward the preservation of life changed at the turn of the millennium. Seeking this aim several tasks were determined: 1. to analyze the views of society and the Church toward abortion as one of most drastic methods of regulating births; 2. to reveal the possible circumstances for justifying abortion; 3. to look at the understanding of the woman's and man's role in regulating the process of births. Materials were collected in 2002 using the author's prepared questionnaire "The Regulation of Births". […] The investigation conducted with half regulated interviews showed the real situation at the present time. The materials were compared to earlier investigations of the author reflecting the situation at the end of the 19th and first half of 20th с. The ethnological investigation, analyzing the problem of preserving life in the 20lh c, made clear two distinct aspects of the social expression of abortions. In the culture of the traditional village abortion was regarded as a mortal sin not justifiable under any circumstances. The statement against abortion was understood as a battle to save a life. Abortion was considered to be the only method to regulate births. At the present time many people, while opposing abortions in general can justify it under certain circumstances. Abortion is considered to be only one of various methods for regulating births. Man and woman are regarded as equal partners, accepting with equal responsibility for the appearance of a new life. [From the publication]

ISSN:
1392-0499
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22
Updated:
2018-12-17 11:31:17
Metrics:
Views: 33    Downloads: 2
Export: