Kazys Ulvydas apie kalbos kultūrą ir visuomenę

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėKazys Ulvydas apie kalbos kultūrą ir visuomenę
Kita antraštėKazys Ulvydas on language culture and society
AutoriaiKniūkšta, Pranas
LeidinyjeKalbos kultūra . 2005, 78, p. 14-22
Vėliau paskelbta leidinyje: Tarp gramatikos ir politikos / Pranas Kniūkšta . Viln
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTKalbos kultūra; Norminimas
ENCulture of speech; Standardization
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje apžvelgiama žymaus lietuvių kalbininko Kazio Ulvydo lituanistinė veikla, aptariami jo parengti straipsniai, rašiniai apie „Kalbos kultūros” leidinį, jo redaguotos „Kalbos kultūros“ nuostatai. K. Ulvydo straipsniai šiame darbe skirstomi į kelias grupes: 1) apžvalginiai rašiniai apie „Kalbos kultūros“ leidinį, kuriuose aptariami šio leidinio tikslai, vertė, praktinis taikomumas ir t. t. 2) straipsniai „Kalbos kultūroje“, kuriuose aptariami kalbos kultūros kėlimo veiksniai, pvz., mokykla; 3) straipsniai „Kalbos kultūroje“ apie atskiras kalbos vartojimo sritis, (pvz., mokslo kalbą, spaudos kalbą) kuriuose analizuojama šių sričių kalbos stiliaus negerovės, netinkama kai kurių žodžių vartosena, kalbama apie įvairias klaidų grupes; 4) straipsniai „Kalbos kultūroje“, kuriuose aprašomi tam tikrų sričių žodžiai ir terminai; 5) straipsniai, kuriuose analizuojami apibendrinti kalbos reiškiniai. K. Ulvydo straipsniai ir jo redaguojama „Kalbos kultūra“ vien paprastais patarimais neapsiribojo. Iš jos sklido kalbos puoselėjimo idėjos, čia buvo svarstomi kalbos norminimo dalykai. Daug dėmesio skirta naujiems kalbos reiškiniams, stengtasi parodyti, kurie iš jų yra natūralių kalbos pokyčių rezultatas, o kas atėję ar primesta iš šalies. Straipsnio autorius tikisi, kad ir šiandieninėje „Kalbos kultūroje“ nebus atsižadama šio leidinio organizatoriaus ir redaktoriaus K. Ulvydo nuostatų, leidinys nevirs vien sociolingvistiniu veikalu, tik rodančiu dabartinę kalbos vartoseną, bet liks neatitrūkęs nuo mokslininko keltų kalbos ugdymo ir puoselėjimo idėjų.

ENThis article reviews the Lithuanian philology work of noted Lithuanian linguist Kazys Ulvydas. It discusses his articles, the guidelines for Kalbos kultūra (Culture of Language) – the journal of which he was editor – and his articles about the journal Kalbos kultūra (Culture of Language). In this article K. Ulvydas’ writings are classified into several groups: 1) general articles about Kalbos kultūra (Culture of Language), in which he writes about the aims of the journal, its value, its practical applicability, etc. 2) articles in Kalbos kultūra (Culture of Language), in which he writes about stakeholders in the culture of language, e.g. schools; 3) articles in Kalbos kultūra (Culture of Language) about various spheres of language use (e.g. science and academia, the media) in which questions of language style are discussed, including inappropriate use of certain words and certain types of language use errors; 4) articles in Kalbos kultūra (Culture of Language) that discuss the terminology used in certain fields; 5) articles about general language phenomena. K. Ulvydas’ articles and his journal Kalbos kultūra (Culture of Language) did not limit themselves to simple advice about language issues. They encouraged cultivation of our language, and standardisation issues were discussed. Much attention was paid to new developments in our language, with an effort being made to show which aspects are the result of natural language evolution, and what is foreign and imposed from outside. The author of the articles hopes that into the future Kalbos kultūra (Culture of Language) will not abandon the principles of K. Ulvydas, the organiser and first editor of this journal and will not become just a sociolinguistic record, which merely describes current language usage, without espousing the issues raised by scholars for the development and cultivation of our language.

ISSN0130-2795
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2192
Atnaujinta2018-12-17 11:35:55
Metrika Peržiūros: 6    Atsisiuntimai: 4