17-19 metų orientacininkų fizinio išsivystymo ir specialiojo parengtumo kaita metiniu treniruotės ciklu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
17-19 metų orientacininkų fizinio išsivystymo ir specialiojo parengtumo kaita metiniu treniruotės ciklu
Alternative Title:
Assessment of physical development and specific skills of 17-19 year old orienteering athletes throughout an annual preparation course
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2009, Nr. 1, p. 49-54
Keywords:
LT
Fizinis išsivystymas; Fizinis parengtumas; Fizinis parengtumas ir funkcinis pajėgumas; Funkcinis pajėgumas; Orientavimosi sportas; Specialieji orientacininkų gebėjimai.
EN
Functional abilities; Physical; Physical development; Physical preparation; Preparation and functional abilities; Specific skills of orienteering athletes; Sport of orienteering, specific skills of orienteering athletes; The sport of orienteering.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas – nustatyti 17-19 metų orientacininkų fizinį išsivystymą ir specialiojo fizinio parengtumo kaitą metiniu treniruotės ciklu. Tiriamieji – Lietuvos jaunimo nacionalinės 2005-2006 m. rinktinės nariai. Metinės treniruotės ciklu atliktų trijų etapinių tyrimų (parengiamojo laikotarpio pradžioje, pabaigoje ir varžybų laikotarpiu) duomenų analizė parodė, kad specialiojo psichinio parengtumo (dėmesio pastovumo, informacijos suvokimo greičio ir regimosios atminties) rodikliai turėjo tendenciją gerėti. Dėmesio pastovumo (Kvoro labirintų testo) rodikliai nuo parengiamojo laikotarpio pradžios iki varžybų laikotarpio gerėjo smarkiai (p <0,05), varžybų laikotarpiu užfiksuoti regimosios atminties rezultatai daug geresni už parengiamojo laikotarpio pradžioje atlikto testo rezultatus (p <0,05). Orientacininkų fizinio išsivystymo ir anaerobinio pajėgumo rodikliai kito nedaug (p >0,05). Psichomotorinės funkcijos turėjo tendenciją gerėti, tačiau poslinkiai statistiškai nepatikimi (p >0,05). Kraujotakos ir kvėpavimo sistemų funkcijų adaptacija prie treniruotės krūvių taip pat gerėjo, bet nelabai (p>0,05). Nustatyti Lietuvos jaunimo orientavimosi sporto nacionalinės rinktinės narių fizinio ir funkcinio paregtumo rodikliai artimi didelio meistriškumo sportininkų rodikliams. [Iš leidinio]

ENObjective of the study was to identify and describe the development of physical and specific skills of 17-19 year old athletes in the sport of orienteering throughout an annual preparation course. The assessed participants were the members of the Lithuanian National Junior Team, 2005-2006. The results of the research show that specific intellectual preparation (attention concentration, cognitive proceeding speed and visual memory) appears to develop throughout an annual preparation course (the assessment has been carried out three times a course: in the initial and final stages of the training course and between competitions). There was a significant increase in attention concentration rate (p<0.05 by Kvoro labyrinth test) during the period between the initial and competition stages, and the competition period improved the performance of the visual memory in comparison with the initial stage (p<0.05). However, the results of the physical development and anaerobic endurance of the athletes show no significant change (p>0.05). The analysis reveals the development of psychomotor abilities (p>0.05), although the changes are not statistically unreliable. There has been also a slight improvement in adaptation of the heart rate and respiratory system to training (p>0.05). Hence, the data of physical and functional development of the members of the Lithuanian National Junior Team are close to those of high performance athletes. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Sporto mokslo tyrimų metodologija / J. Skernevičius, A. Raslanas, R. Dadelienė. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras, 2004. 222 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21893
Updated:
2020-03-23 19:33:36
Metrics:
Views: 5
Export: