Moterų komandos krepšininkių fizinio išsivystymo, fizinių ir funkcinių galių sąsaja

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moterų komandos krepšininkių fizinio išsivystymo, fizinių ir funkcinių galių sąsaja
Alternative Title:
Interdependence of physical development, physical and functional capacities of women basketball team players
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2009, Nr. 1, p. 24-28
Keywords:
LT
Funkcinis pajėgumas; Koreliacinis ryšys; Krepšininkės; Raumenų galingumas; Raumenų masė.
EN
Correlation link; Functional capacity; Muscle mass; Muscle power; Women basketball players.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas – ištirti didelio meistriškumo krepšininkių fizinio išsivystymo, funkcinio pajėgumo ir fizinio parengtume atskirų rodiklių tarpusavio sąsajas. Tyrime dalyvavo 15 didelio meistriškumo komandos žaidėjų atstovaujančių pajėgiausiai Lietuvos moterų krepšinio komandai. Buvo išmatuoti fizinio išsivystymo rodikliai: ūgis, kūno masė, plaštakų jėga, gyvybinis plaučių tūris (GPT), raumenų ir riebalų masė. Tiriant fizinį pajėgumą buvo nustatyta: šuolio, atliekamo atsispiriant abiem kojomis ir mojant rankomis, aukštis, atsispyrimo trukmė ir vienkartinis raumenų susitraukimo galingumas (VRSG) bei anaerobinis alaktatinis raumenų galingumas (AARG). Anaerobinis alaktatinis galingumas tirtas dirbant veloergometru 10 s, mišrus anaerobinis alaktatinis-glikolitinis galingumas – dirbant veloergometru 30 s. Nustatytas paprastosios psichomotorinės reakcijos laikas (PRL) į šviesos dirgiklį, judesių dažnis (JD) per 10 s. Kraujotakos sistemos funkcinis pajėgumas vertintas pagal Rufjė indeksą (RI). Ryšiams tarp rodiklių nustatyti taikytas Pirsono tiesinės koreliacijos metodas. Tyrimai parodė, kad krepšininkių raumenų masė turi stiprų koreliacinį ryšį su VRSG, AARG, 10 s ir 30 s trukmės darbo galingumu.Ypač stiprus ryšys yra VRSG ir AARG. Nustatyta, kad judesių dažnis ir psichomotorinės reakcijos laikas su trumpo raumenų darbo galingumo rodikliais koreliacinio ryšio neturi. Vadinasi, JD, rodantis centrinės nervų sistemos paslankumą, raumenų galingumui įtakos turi nedaug. Rufjė indeksas taip pat nesisieja su kitais mūsų tirtais raumenų funkcinio pajėgumo rodikliais. Skirtingų pozicijų žaidėjos skiriasi ūgiu, kūno mase ir trumpo raumenų darbo galingumo rodikliais. Nustatyta, kad puolėjų absoliutūs VRSG, AARG yra daug didesni negu gynėjų, tačiau santykiniai rodikliai skiriasi nedaug. [Iš leidinio]

ENAim of the research was to evaluate the interdependence of particular physical development, functional capacity and physical qualification indices of high performance women basketball players. 15 high performance players representing the best women basketball team of Lithuania participated in this research. Height, body mass, hand power, vital lung capacity (VLC), fat and muscle mass, as the indices of physical development, were measured. Jump height, while taking off with both legs and swinging with both hands, the duration of taking off, single muscular contraction power (SMCP) and anaerobic alactic muscular power (AAMP) were established aiming to analyse physical capacity. Anaerobic alactic power with applied 10-s veloergometer test and mixed anaerobic alactic glycolytic power with applied 30-s veloergometer test were also measured. The duration of simple psychomotors reaction (DSPR) to light stimulus and movement frequency (MF) in 10-s were established. Functional capacity of blood circulation system was estimated by the Roufier index (RI). The Pearson's linear correlation method was employed aiming to establish the interdependence between the indices.The research revealed that there is very strong correlation link among women basketball players' muscle mass and SMCP, AAMP on 10-s and 30-s veloergometer tests. It was established that there is no correlation between short-time muscle working power and movement frequency and the duration of psychomotors reaction. It indicates that MF, which reflects the mobility of central nervous system, does not influence muscle power considerably. The Roufier index does not interdepend with the other analysed indices of functional muscle power. Players of particular positions have different indices of height, body mass and short muscle labour power. It was estimated that forwards' absolute SMCP, AAMP indices are major than defenders, but relative indices are not so much different. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Sporto mokslo tyrimų metodologija / J. Skernevičius, A. Raslanas, R. Dadelienė. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras, 2004. 222 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21891
Updated:
2018-12-16 23:30:39
Metrics:
Views: 4
Export: