Besimokančio jaunimo emigracinės nuostatos : identitetai, laikmečio kultūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Besimokančio jaunimo emigracinės nuostatos : identitetai, laikmečio kultūra
Alternative Title:
Attitudes of Studying Youth to Emigration : Identities, Culture of the Time
In the Book:
Akademinis jaunimas permainų metais. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 196-213. (Ekonominės ir socialinės politikos studijos ; 1)
Keywords:
LT
Norvegija (Norway); Lietuva (Lithuania); Jaunimas / Youth; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Kultūra / Culture; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aprašomas emigracinių besimokančio jaunimo nuostatų lyginamasis tyrimas, kuris buvo atliktas 2003 m. trijų šalių – Lietuvos, Latvijos ir Norvegijos – regionuose pagal tarptautinio PIPE projekto programą. Emigracinių nuostatų sąsajos su jaunimo identitetu buvo tiriamos dviem aspektais: asmeninis kultūrinis tapatumas ir socialinis kultūrinis tapatumas. Asmeninis identitetas apibūdinamas pagal asmeninį vystymąsi, tai yra individualūs kontaktai su išoriniu pasauliu regione, šalyje. Socialinis identitetas daugiau apibūdinamas pagal kitų žmonių individams suteikiamas charakteristikas. Šiuo tyrimu nustatyta, kad visose trijose valstybėse studentų požiūris į emigraciją yra panašus. Šis požiūris labai susijęs su regioniniu kultūriniu identitetu – kuo aiškiau jis išreikštas, tuo mažesnis siekis emigruoti. Tačiau priežastys, dėl kurių jaunuoliai, siekia emigruoti skiriasi: dauguma studentų iš Latvijos ir Norvegijos nurodė, kad emigruoti siekia norėdami pakeliauti ir mokytis, o Lietuvos jaunimas pagrindine emigracijos priežastimi nurodo norą užsidirbti.Reikšminiai žodžiai: Jaunimas; Emigracija; Išsilavinimas; Kaimas; Miestas; Kultūra.

ENThe article contains a comparative study of the attitudes of studying young people to emigration; The research was carried out in 2003 in the regions of the three countries—Lithuania, Latvia and Norway—according to the programme of the international PIPE project. The links of attitudes to emigration with the identity of young people were studied from two perspectives: personal cultural identity and social cultural identity. Personal cultural identity is described by personal development; it covers individual contacts with others in the region, in the country. Social identity tends to be described by characteristics other persons assign to the individuals. The research has shown that the attitude of students to emigration is similar in all three countries. The attitude is closely linked with their regional and cultural identity—the more express it is the least it is sought to emigrate. However, the reasons why young people seek to emigrate differ. Most of the students from Latvia and Norway have noted that emigration is sought in order to travel and study, whereas the Lithuanian youth noted their willingness to earn as the main reason of emigration.

ISBN:
9955-20-055-3
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2164
Updated:
2013-04-28 15:37:06
Metrics:
Views: 32
Export: