Akademinio jaunimo požiūris į būdo bruožus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akademinio jaunimo požiūris į būdo bruožus
Alternative Title:
Attitudes of students towards personal character traits
In the Book:
Akademinis jaunimas permainų metais. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 55-63. (Ekonominės ir socialinės politikos studijos ; 1)
Keywords:
LT
Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTTikrovės kaita kelia reikalavimus asmenybės savybėms – nenusistovėjusios rinkos ekonomikos sąlygomis didesnę vertę prisitaikymo prie tikrovės požiūriu įgijo veržlūs būdo bruožai: veiklumas, sumanumas, energingumas. Remiantis 2000 m. Lietuvos akademinio jaunimo vertybinių orientacijų tyrimo duomenimis, straipsnyje nagrinėjamas studentų požiūris į žmogaus būdo bruožus. Straipsnį sudaro sudaro trys prasminės dalys: tiriama, kurie žmogaus bruožai, studentų manymu, yra svarbiausi, turinio analizės būdu atskleidžiama jaunimo patraukliausių bruožų struktūra, patraukliausi bruožai lyginami su kitų Lietuvos socialinių grupių bruožais. 2000-ųjų studentai labiausiai vertino tris būdo bruožus: sąžiningumą, ištikimybę ir toleranciją. Tie bruožai tesudaro labai menką šiuolaikinio jaunimo patraukliausių bruožų struktūros dalį. Patraukliausių bruožų struktūra nedarni. Joje vyrauja stiprieji bruožai, kuriems būdingi jėgos, agresyvumo ir energijos dėmenys. Jų neatsveria silpnieji bruožai, kurių vertė prisitaikant prie rinkos ekonomikos sąlygų kur kas mažesnė, bet kurie vertingi humanistiniu, etiniu ir žmogaus kūrybingumo požiūriu. Stipriųjų bruožų gausa studentai gerokai pranoksta kitas socialines grupes – varguomenę ir teistus žmones, sunkiai pritampančius prie esamos tikrovės. Jaunimo patraukliausi bruožais labiausiai sutinka su „laiko dvasia“, nes teikia teikia daugiau galimybių įsitvirtinti visuomenėje ir darbo rinkoje. Nuo ankstesnių laikų jaunuolių šiuolaikiniai studentai labiausiai skiriasi abejingumu gimtajam kraštui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Akademinis jaunimas; Žmogaus bruožai; Vertybinės orientacijos; Požiūris.

ENChanging reality puts requirements on personal character: under conditions of unstable market economy, dynamic personal character traits, such as initiative, resourcefulness, energy, held higher value in respect of facilitating adaptation to reality. Based on the results of 2000 survey of values of Lithuanian youngsters studying at higher education establishments, the article discusses students’ attitude towards personal character traits. By using content analysis, the author defines the structure of features most appraised by young people; most attractive features are compared to features of other social groups in Lithuania. Generation of students from 2000 highly valued three character traits: honesty, loyalty, and tolerance. These features form only a tiny fraction of the structure of most attractive features mentioned by contemporary youth. The structure of most attractive features is incoherent. It is dominated by strong features, which are characterized by elements of force, aggressiveness, and energy. They are not balanced by weak features, whose value is much lower in adapting to market economy conditions, but who are valuable in terms of humanistic, ethical and creative perspectives. Abundance of strong features sets students apart from other social groups – poor class and people with criminal convictions, who find it difficult to adapt to current reality. Most attractive features among young people also coincide most with zeitgeist, because they provide more opportunities to establish oneself in a society and labour market.

ISBN:
9955-20-055-3
Related Publications:
Negalės žmonių būdo bruožai rinkos ekonomikos požiūriu / Vida Kasparavičienė. Visuomenė: įvairovės link / leidinio mokslo redaktorė ir sudarytoja Anelė Vosyliūtė. Vilnius: Spaudmeta, 2010. P. 54-65.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2159
Updated:
2013-04-28 15:37:04
Metrics:
Views: 25
Export: