Studentų vertybinių orientacijų tyrimai Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų vertybinių orientacijų tyrimai Lietuvoje
Alternative Title:
Student Value Systems Research in Lithuania
In the Book:
Akademinis jaunimas permainų metais. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 13-26. (Ekonominės ir socialinės politikos studijos ; 1)
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTSocialinių tyrimų institutas kartu su Vilniaus pedagoginiu universitetu atliko sociologinį tyrimą Lietuvos aukštosiose mokyklose 2000 – 2004 m., remdamiesi programa „Akademinio jaunimo vertybinės orientacijos“, tam, kad geriau suprastų akademinio jaunimo gyvenimo būdą ir vertybines orientacijas. Tyrimas parodė, kad studijos ir darbas yra labai svarbūs studentams, jie sieja juos su galimybe realizuoti save, sudėti savo mintis ir pajėgumus. Studentai sieja savo ateitį su geresniu materialiniu gerbūviu. Jie nori turėti nuosavą namą ar gerą butą, automobilį, savo verslą, pinigų banke. Baigę aukštąją mokyklą dauguma studentų nori išvykti svetur. Viena dalis nori ten dirbti trumpą laikotarpį (trys ketvirtadaliai), kita dalis - likti visam laikui (ketvirtadalis). 65% studentų optimistiškai žvelgia į ekonominį ir socialinį Lietuvos vystymąsi po įstojimo į ES. Ketvirtadalis (apie 25%) vertina integraciją atsargiai, įžvelgdami trūkumus. Apie 10% studentų vertina studentų ateitį labai pesimistiškai. Jie mano, kad įstojus į ES daugybė protingų žmonių paliks mūsų šalį, mūsų nacionalinė kultūra patirs nuostolių, o kaimas išnyks. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENIn 2000-2004, the Institute for Social Research and Vilnius Pedagogical University carried out a sociological research in Lithuanian universities under the programme “Value Orientations of the Academic Youth” in order to gain a better understanding of the lifestyles and the value systems of the academic youth. The research showed that students find studying and employment very important and associate it with the possibility of self-realisation and self-expression. Students seek material welfare in the future. They want to own a house or a good apartment, a car, their own business, and money on their bank accounts. After graduating from the university, most students want to go abroad. Some students want to work there for a short period (75%), while others want to stay abroad indefinitely (25%). 65% of students have an optimistic outlook to the economic and social development of Lithuania after accession to the EU. Approximately 25% of students have a reserved view of the integration and see its flaws. Approximately 10% of students have a very pessimistic outlook to the future. They believe that many intelligent people will leave out country after accession to the EU, our national culture will suffer, and rural life will be destroyed.

ISBN:
9955-20-055-3
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/214
Updated:
2013-04-28 15:14:36
Metrics:
Views: 21
Export: