1941 m. Birželio sukilimas : dokumentų rinkinys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1941 m. Birželio sukilimas: dokumentų rinkinys
Editors:
Brandišauskas, Valentinas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2000.
Pages:
378 p
Notes:
Rodyklės.
Keywords:
LT
Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Archyviniai dokumentai; Birželio sukilimas; Holokaustas; Komunistai; Okupacija; Partizanai; Partizaninis judėjimas; Raudonoji armija; Žydai.
EN
Archival documents; Communists; Holocaust; Jews; June 1941 Revolt; Occupation; Partisan movement; Partisans; Red Army; The June 1941 Revolt; The second World War.
Summary / Abstract:

LTDokumentų rinkinį sudaro Antrojo pasaulinio karo metais, daugiausia pirmais Vokietijos -TSRS karo mėnesiais parašyti tekstai. Tai pirmųjų karo dienų, pasipriešinimo besitraukiančiai Raudonajai armijai aprašymas, vietinės valdžios organų atsikūrimo ir veiklos fiksavimas. Rinkinyje skelbiami dokumentai suskirstyti i penkis skyrius. Pirmame skyriuje sudėti raginimai rinkti duomenis apie "kruviną bolševikų terorą ir partizanų šaulių žygius prieš juos", nurodymai, kaip rinkti istorinę medžiagą, bei informacija apie Partizanų biuro sukauptą medžiagą iki 1941 m, liepos 17 d. Į antrą skyrių pateko dokumentai, kuriuose aprašomas pasipriešinimas Raudonajai armijai pirmąją karo savaitę. Trečią skyrių sudaro vietinės valdžios steigimosi ir veiklos aprašymai (tiksliai atskirti pastarųjų skyrių dokumentų nepavyko, nes neretai tekstas, pradėtas sukilimo ar ankstesnių įvykių aprašymu, baigiamas valdžios organų sudarymo bei veiklos apibūdinimu). Ketvirtame skyriuje spausdinamas dokumentas, atspindintis vieno iš Katalikų Bažnyčios hierarchų - arkivyskupo Juozapo Skvirecko požiūrį į to meto įvykius. Penktą skyrių sudaro buvusių tarybinių aktyvistų pirmųjų karo dienų bei pasitraukimo iš Lietuvos aprašymai. Į rinkinį įtraukti praktiškai visi bent kiek informatyvesni dokumentai (šiuo atžvilgiu ypač preciziškai atrinkti tekstai, publikuojami antrame ir trečiame skyriuose), saugomi Lietuvos centriniame valstybės, Lietuvos visuomenės organizacijų bei Lietuvos ypatingajame archyve, taip pat Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje.

ENThe collection of documents "The June 1941 Revolt" consists of texts written during the years of the Second World War, mostly during the first months of the war between Germany and the USSR. They are incitements and instructions to collect historic material as well as descriptions of the resistance to the Red Army in the first week of the war, and activities of the Lithuanian local authorities. All more or less informative document s from the country's archives have been included in the collection. They reflect very well the spirit, the mood and the ideological orientation of those times. They also contain anti-Semitic propaganda, violation of the law, reverence for leaders and the liberating mission of the Germans. An attempt has been made in the introduction to explain the reasons for this ideological orientation and to discuss them briefly. The documents in the collection, among other subjects, acquaint the readers with the causes and conditions leading to the creation of separate partisan units and their activities during the revolt. The documents highlight the resistance in the villages and small towns, which so far has been little elucidated in Lithuanian historiography. [From the publication]

ISBN:
9986757355
Related Publications:
Tikros ir primestos kaltės : žydai ir lietuviai pirmuoju sovietmečiu 1940-1941 / Liudas Truska. Darbai ir dienos. 2003, t. 34, p. 285-320.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21290
Updated:
2016-05-24 18:57:52
Metrics:
Views: 31    Downloads: 4
Export: