Метаморфозы роли неправительственных организаций - от благотворительности к рынку услуг

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Метаморфозы роли неправительственных организаций - от благотворительности к рынку услуг
In the Journal:
Keywords:
LT
18 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - atskleisti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių socialinių paslaugų sferoje, vaidmens pokyčius. Jų realus dalyvavimas konkurencinėje kovoje siekiant gauti užsakymus teikiant socialines paslaugas sąlygoja naujus iššūkius klasikiniams tokių organizacijų principams kaip nepriklausomybė nuo valstybės, savarankiškumas ir nesidomėjimas pelnu. Nevyriausybinių organizacijų atsisakymas saugoti savo statusą ir perėjimas prie kontraktinių santykių visų pirma reiškia, kad tokios organizacijos kartu su valstybinėmis ir komercinėmis tampa lygiateisėmis konkurencinės kovos dalyvėmis socialinių paslaugų teikimo rinkoje. Tradicinis nevyriausybinių organizacijų apibrėžimas, suformuluotas XVIII a. stipriai pasikeitė. Nevyriausybinės organizacijos tampa įtakingos ne tik kaip atstovaujančios tam tikras visuomenės grupes, bet ir kaip stipri ekonominė jėga. Politinis spaudimas jas skatina atitikti valstybinio sektoriaus standartus, o ekonominis spaudimas jas verčia efektyviau veikti komerciniame lygmenyje. Straipsnyje pateikiama Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų situacijos apžvalga.

ENThe article aims at revealing of changes of the role of non-governmental organizations, operating in the area of social services. Their real participation in the competition for the purpose of obtaining orders for social services determines the new challenges to the classic principles of such organizations, such as independence from the state, self-sufficiency and absence of interest in profit. The refusal of non-governmental organizations to retain their status and their transition to contractual relations means that such organizations, together with governmental and commercial structures become equal competitors on the market of provision of social services. The traditional definition of non-governmental organizations, formulated in the 18th century has changed significantly. Non-governmental organizations become influential both as representatives of certain social groups and as a strong economic force. The political pressure encourages them to comply with the standards, applied to the state sector and the economic pressure forces them to operate efficiently on the commercial level. The article presents the overview of the situation, pertaining to the nongovernmental organizations, acting in Lithuania.

ISSN:
1727-0634
Related Publications:
Socialinės globos paslaugos Lietuvoje : nuo hierarchinio prie mišrios globos ekonomikos modelio / Laimutė Žalimienė, Romas Lazutka. Pinigų studijos. 2009, Nr. 2, p. 22-36.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2129
Updated:
2013-04-28 15:36:45
Metrics:
Views: 20
Export: