Baltisches zu idg. *(s)leiH-'blau (sein)'

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Baltisches zu idg. *(s)leiH-'blau (sein)'
Alternative Title:
IDE. *(s)leiH- "Būti mėlynam" baltiškieji veidiniai
In the Journal:
Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 1, p. 87-93
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vediniai; Skoliniai; Daryba; Fitonimai; Etimologija; Derivacija.
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Derivacija; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology; Terminija / Terminology; Skoliniai / Loan words; Vediniai; Slavų kalbos / Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami ide. *(s)leịH- „būti mėlynam” galimi baltiškieji vediniai, kuriems priklausytų lie. slyvà ir pr. sliwaytos, paprastai laikomi skoliniais iš slavų kalbų. Detali žodžių darybos analizė rodo, kad minėti žodžiai gali būti ir baltiški; jų pradinė reikšmė būtų „Prunus spinosa“ (tai yra toks vietinis krūmas su mėlynais valgomais vaisiais). Lietuviai laišvikis, láišis, laišỹs, leĩšis, leišỹs „Vicia cracca“ vadina mėlynai žydintį augalą. Darybos atžvilgiu šie žodžiai atitinka kéršas ir pálšas. Augalas láišis, laišỹs, laiškenis „Mercurialis perennis“ buvo naudojamas vilnai dažyti mėlyna spalva. Abiem fitonimams suponuojamos kitokios etimologijos, tačiau labiau tikėtina derivacija iš *(s)leịH-. [Iš leidinio]

ENThe article deals with ide. *(s)leịH- „to be blue” possible Baltic derivatives, to which lie. slyvà and pr. sliwaytos would be attributed and which are usually considered to be loanwords from the Slavonic languages. The detailed analysis of the word formation shows that the mentioned words can also be Baltic; their initial meaning would be „Prunus spinosa“ (it is a local bush with blue edible fruit). The Lithuanians call a plant of blue blossoms laišvikis, láišis, laišỹs, leĩšis, leišỹs „Vicia cracca“. From the point of view of formation, these words correspond to kéršas and pálšas. The plant láišis, laišỹs, laiškenis „Mercurialis perennis“ was used to colour wool blue. Different etymology is attributed to both fitonyms but the derivation from *(s)leịH- is more likely.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2120
Updated:
2018-12-20 23:08:42
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: