Waste management policy : hazardous waste management

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Waste management policy: hazardous waste management
Alternative Title:
Atliekų valdymo politika: pavojingų atliekų tvarkymas
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2009, Nr.2 (16), p. 94-106
Keywords:
LT
Aplinkos apsauga / Environmental protection; Atliekų tvarkymas / Waste management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - išanalizuoti atliekų tvarkymo įstatymų raidą išskiriant pavojingų atliekų tvarkymo juridinius aspektus ir įvertinti pavojingų atliekų (panaudotų padangų) perdirbimo naudą. Atliekų tvarkymo sistemos tobulinimas buvo svarbus Lietuvos integracijos į ES aspektas. Pastaraisiais metais atliekoms tvarkyti Lietuvoje skiriama daug dėmesio: sparčiai plėtojamas atliekų surinkimas, perdirbimas ir šalinimas. Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą skatina ne tik ES finansinė parama, bet ir gamintojų bei importuotojų atsakomybės už atliekų tvarkymą didinimas. Ilgalaikės (20 m.) pavojingų atliekų tvarkymo programą sudaro komponentai: pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba, pavojingų atliekų sąvartyno statyba, odųpramonės atliekų sąvartyno uždarymas, praeities taršos sutvarkymas. Pavojingos atliekos Lietuvoje sudaro apie 1,8 proc. viso atliekų kiekio Naudotos padangos yra viena pavojingų atliekų rūšių. Naudotų padangų perdirbimo ekonominiai rezultatai analizuoti remiantis UAB „Metaloidas" veiklos rodikliais. įmonė naudotas padangas perdirba nuo 2004 m. Analizuojamų laikotarpiu (2005-2008 m.) įmonės veikla buvo pelninga. Mokestis UAB „Metaloidui" už atliekų priėmimą ir perdirbimą yra beveik du kartus mažesnis nei „gaminio mokestis" valstybei. Valstybė, suteikdama mokesčio už aplinkos teršimą lengvatą įmonėms, importuojančioms padangas, kartu jas remia ir skatina tvarkyti padangų atliekas, mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir gyventojų sveikatai, kartu suteikia galimybę sėkmingai plėtoti atliekų tvarkymo verslą, kurti naujas darbo vietas.Reikšminiai žodžiai: Aplinkos politika; Atliekų vadybos įstatymų leidyba; Atliekų vadybos taisyklės; Pavojingų atliekų apdorojimas; Pavojingų atliekų perdirbimas; Environmental policy; waste management legislation; waste management regulations; Hazardous waste treatment; Hazardous waste recycling; Atliekų vadybos; įstatymų leidyba; Pavojingų; Atliekų apdorojimas; waste management; Legislation; Hazardous; waste treatment.

ENThis paper deals with the development of waste management legislation and its impact on the results of waste treatment. Together with the progress that was achieved in waste management, existing problems and new tools that are needed to meet them are examined. An overview of hazardous waste management regulations in the EU and Lithuania is made. It was found that the tax on waste products encourages recycling of hazardous waste (scrap tires) thus saving money for transport companies and ensures successful operation of waste recycling companies. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Industrial waste minimization - experience from Lithuania / Jurgis Kazimieras Staniskis, Zaneta Stasiskiene. Waste management & research. 2005, 23, p. 282-290.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21197
Updated:
2020-09-18 22:02:37
Metrics:
Views: 9
Export: