Assessment of sustainability of current account of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Assessment of sustainability of current account of Lithuania
Alternative Title:
Lietuvos einamosios sąskaitos deficito priimtinumo vertinimas
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2009, Nr. 2 (16), p. 14-23
Keywords:
LT
deficitas; tvarumas; užsienio; faktinė skola; užsienio tiesioginės investicijos; einamoji sąskaita; tiesioginės užsienio investicijos.
EN
current account; deficit; sustainability; foreign effective debt; foreign direct investments; defecit; effective debt.
Summary / Abstract:

LTEinamosios sąskaitos deficitas, vertinant užsienio investicinio kapitalo srautais, lemia didesnę darbo pasiūlą šalyje, žinių perdavimą, našumo kilimą, drauge augančios investicinės išlaidos gali lemti užsienio skolos didėjimą. Tyrimo tikslas -atskleisti mokslo literatūroje pateikiamas šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos priimtinumo koncepcijas ir, naudojant indikuojančius rodiklius, įvertinti Lietuvos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficito priimtinumą kapitalo srautų aspektu. Straipsnyje analizuojamos šalių einamosios sąskaitos deficito susidarymo priežastys, jo vertės nustatymo metodikos ir pateikiami diskusiniai aspektai apie šio saldo dydžio pokyčiams įtakos turinčius veiksnius - privatų taupymo lygį, bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą, realų valiutos kursą bei realios tarptautinės palūkanų normos ir vyriausybės biudžeto pokyčius. Straipsnyje išskiriama, kad pavojingiausia einamosios sąskaitos deficito atsiradimo priežastis - privataus ir vyriausybės sektorių vartojimo išlaidų augimas, įvertinus ryšius tarp privataus sektoriaus vartojimo išlaidų ir šalies einamosios sąskaitos deficito rodiklių identifikuojama stipri priklausomybė, o tai lemia einamosios sąskaitos deficito priimtinumo mažėjimą. Vyriausybės sektoriaus vartojimo išlaidos ir šalies einamosios sąskaitos deficitas pasižymi mažesnio stiprumo ryšiu. Atliktas tyrimas leidžia daryti agreguotą išvadą, kad šalies einamosios sąskaitos deficito priimtinumas mažėja, o tai lemia poreikį gilesnei jo atsiradimo ir poveikio šalies stabilumui analizei.

ENThe article presents the reasons of formation of deficit of country's current account, analyses the methods of its value establishment, and identifies the factors that influence the changes of this balance. Referring to the native and foreign authors, the problems of evaluation of sustainability of deficit of current account are concentrated, and the evaluation of sustainability of deficit of current account of Lithuania is made in the context of country's capital and financial account structure. The evaluative analysis of sustainability of deficit of current account of Lithuania having been performed, there has been established that the balance has been growing during the examined period; however, the adverse situation has been a bit extenuated by the increase of flow of foreign direct investments. The article discloses the increase of the country's effective foreign debt, and considerable differences were noticed after comparing this factor with the flow of the foreign investments to the country. The carried out regression analysis allowed identifying the most significant factors that determine the changes of the country's current account deficit: the foreign debt, the consumption expenses in household and government sectors. The found situation has determined a need for further analysis of the structure and dynamics of the fixed factors. The results of the carried out research revealed that during the examined period the increase of foreign effective debt factor has been most strongly influenced by the performance of the bank sector. The latter fact and the improper quality of foreign effective debt can determine the possibility of a financial crisis. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Lietuvos einamosios sąskaitos deficito priimtinumo vertinimas / Rūta Rodzko. Pinigų studijos. 2005, Nr. 4, p. 45-58.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21184
Updated:
2018-12-17 12:28:00
Metrics:
Views: 7    Downloads: 4
Export: