Подготовка к судебному разбирательству в суде первой инстанции в гражданском процессе Литвы, Латвии и Эстонии

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Подготовка к судебному разбирательству в суде первой инстанции в гражданском процессе Литвы, Латвии и Эстонии
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama neabejotinai pagrindinė ir svarbiausia civilinio proceso stadija - pasirengimas teisminiam nagrinėjimui. Jos svarba civiliniame procese pirmiausiai pasireiškia tuo, jog tinkamas pasirengimas teisminiam nagrinėjimui užtikrina svarbiausios bylos medžiagos surinkimą jau pradiniame bylos nagrinėjimo etape bei leidžia įvertinti šalių sutaikinimo galimybę. Tai, savo ruožtu, garantuoja asmens teisės į bylos išnagrinėjimą per protingą laiką tinkamą realizavimą. Straipsnyje naudojamas lyginamasis metodas, siekiant palyginti visose trijose Baltijos valstybėse esamą situaciją šioje srityje. Atlikus lyginamąją analizę, autorius pateikia išvadą, jog pažangiausiai šiuo požiūriu turėtų būti vertintinos Lietuvos ir Estijos CPK nuostatos, kurios grindžiamos vokiškąja teisės tradicija. Latvija čia atrodo žymiai prasčiau, kadangi iš esmės tarybinio civilinio proceso modelio perėmimas neužtikrina anksčiau minėtų tikslų realizavimo ir sudaro palankias sąlygas nesąžiningai ginčo šaliai vilkinti bylos nagrinėjimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Civilinis procesas, teisminis nagrinėjimas, šalių taikinimas.

ENThe article analyzes the undoubtedly essential and most important stage of civil procedure – preparation for legal proceedings. Its importance for civil procedure, first and foremost, manifests itself in the fact the an appropriate preparation for legal proceedings ensures the collection of the most important case related materials already during the initial phase of examination and allows for evaluation of the possibility of reconciliation between the parties, which, in turn guarantees the appropriate enforcement of a person’s right to examination of the case within a reasonable period of time. The article employs the method of comparison for the purpose of comparing the situation, existing in all the three Baltic States in this regard. Upon the comparative analysis the author presents the conclusion that the provisions of Codes of Civil Proceedings of Lithuanian and Estonia, based on the German tradition of law should be viewed as most progressive. Latvia looks less advanced in this regard, since the takeover of the Soviet civil proceedings fails to ensure the implementation of the aforementioned goals and creates favourable conditions for the party in default to delay the examination of the case.

ISBN:
5958401041
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2111
Updated:
2013-04-28 15:36:29
Metrics:
Views: 25
Export: