Gender and social insurance benefits in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Gender and social insurance benefits in Lithuania
Keywords:
LT
Draudimas / Insurance; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions; Socialinės teisės / Social rights.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siekiama analizuoti Lietuvos socialinio draudimo išmokas iš lyčių lygybės perspektyvos. Antrinė statistinių duomenų analizė aiškiai atskleidžia trumpalaikių ir ilgalaikių socialinio draudimo išmokų pasiskirstymą pagal lytį Lietuvoje. Lyčių lygybė visose visuomenės gyvenimo sferose yra svarbus ES socialinės politikos uždavinys. Straipsnis svarsto galimas socialinio draudimo išmokų netolygumo priežastis: atlyginimų netolygumas darbo rinkoje, nelygus pensijinis amžius bei vaiko priežiūros periodai. Nepaisant perskirstančio pobūdžio socialinis draudimas lieka palankesnis vyrams, kaip šeimos maitintojams. Remiantis ES pensijų politika, yra svarstoma Lietuvos socialinio draudimo modernizacija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinis draudimas; Lyčių lygybė; Pensijos.

ENThe paper aims at analyzing Lithuanian social insurance schema benefits from the angle of gender equality. The secondary analysis of statistical data highlights short and long terms social insurance benefits distribution by gender in Lithuania. Gender equality in all areas of society life is important objective of EU social policy. The paper discusses possible reasons of social insurance benefits inequality, which are wages inequality in labour market, inequality retirement age and child care periods. Despite the redistributive nature of social insurance, it remains more favorable for men as breadwinners. The modernization of Lithuanian social insurance according the EU pension policy is considered. [From the publication]

ISBN:
9955099313
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2107
Updated:
2013-04-28 15:36:27
Metrics:
Views: 23
Export: