Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyskupų insignijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyskupų insignijos
Alternative Title:
Insignias of the bishops of the Grand Duchy of Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
16 amžius; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje trumpai aptariama pagrindinių Katalikų Bažnyčios vyskupo insignijų – žiedo, pastoralo ir mitros kilmė bei simbolinė prasmė. Plačiau nagrinėjama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyskupų insignijų išvaizda, tipai, jų atitikimas Bažnyčios kanonams bei naudojimas liturgijoje ir kasdieniame gyvenime. Daroma išvada, kad vyskupo žiedo ir pastoralo išvaizda atitiko Šv. Sosto keliamus reikalavimus. Mitrų dekore pasireiškė vietinė tradicija, liaudiški ornamentai, didesnė spalvinė gama. Remiantis ikonografijos šaltiniais, daroma prielaida, kad iki XVI a. vidurio galėjo būti nepaisoma ir draudimo naudoti liturginius rūbus bei insignijas pasaulietinėmis progomis, pavyzdžiui, seimo posėdžiuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vyskupai; Insignijos.

ENThe paper briefly discusses the origin and the symbolic meaning of the main insignia of a bishop of the Catholic Church, including a ring, a crosier and a mitre. The paper focuses in greater detail on the appearance and types of the insignia of bishops in the Grand Duchy of Lithuania, and on their compliance with the Church canons and use in a liturgy and everyday life. A conclusion is drawn that the appearance of a bishop’s ring and crosier complied with the requirements set by the Holy See. The décor of mitres featured local tradition, folk-style patterns and a broader spectrum of colours. Based on iconographic sources, an assumption is made that the ban on the use of vestments and insignia on secular occasions, for example, in parliamentary sessions, may have been ignored by the mid-16th c.

ISSN:
1392-0499
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2102
Updated:
2018-12-17 11:35:47
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: