Vilniaus dienoraštis : 1915.XII.26-1919.XI.26

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Vilniaus dienoraštis: 1915.XII.26-1919.XI.26
Editors:
Laukaitytė, Regina, redagavimas, įžanga, vertimas [edt, aui, trl]
Publication Data:
Trakai : Voruta, 2009.
Pages:
195 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Kunigo Prano Bieliausko dienoraščio parengimo principai / Regina Laukaitytė, p. [5].
Keywords:
LT
Vilnius; P.Bieliauskas; Vilniaus vyskupas J. Matulaitis.
EN
Vilnius; P.Bieliauskas; Bishop of Vilnius J. Matulaitis.
Summary / Abstract:

LTKun. Prano Bieliausko Vilniaus dienoraštis atskleidžia 1915–1919 m. Vilniaus gyvenimo ypatumus. Minima daug to meto lietuvių bei lenkų dvasininkų, kultūros bei politikos veikėjų. Rašoma apie tuo metu veikusias lietuvių organizacijas, jų veiklą. Kunigo Prano Bieliausko dienoraščio rankraštis saugomas MAB Rankraščių skyriuje (F. 9–3009). Kaip liudija įrašas, - tai 1945 m. autoriaus dovana bibliotekai. Rankraštis skelbiamas nekupiūruotas, t. y. nieko nepraleidžiant, išsaugant originalų žodyną bei rašybą, tuo metu vartotas vietovardžių bei asmenvardžių formas. Dienoraštyje minima, dažniausiai nurodant vien pavardes, daug asmenų - X X a. pradžios lietuvių bei lenkų dvasininkų, kultūros bei politikos veikėjų. Daugelį pavardžių autorius rašė skirtingai arba tuometine forma, kai kurias lenkiškas - pusiau lietuviškai, pusiau lenkiškai. Palikta originalo rašybą, tačiau nuorodose tekste minėti asmenys identifikuoti, trumpai apibūdinta jų veikla Vilniuje dienoraštyje aprašomu laikotarpiu. Taip pat plačiau paaiškinti kai kurie svarbesni įvykiai; pateikti frazių, citatų, pridėtų dokumentų, laiškų vertimai iš lotynų, lenkų, rusų bei vokiečių kalbų. Rankraštis šiek tiek redaguotas. Mat dienoraščio sąsiuvinyje yra įklijų ir pridėtų lapelių su nedatuotais trumpais tekstais. Jie įterpti į knygos tekstą (su atitinkamais paaiškinimais). Šiek tiek redaguotos autoriaus įrašytos citatos, tiesioginės kalbos intarpai, draugijų, laikraščių pavadinimai. Laužtiniuose skliausteliuose iššifruotos autoriaus santrumpos.

ENThe Vilnius diary by priest Pranas Bieliauskas reveals peculiarities of Vilnius life in 1915–1919. It mentions a great number of the then Lithuanian and Polish priests, cultural and political figures. The diary writes about Lithuanian organisations operating at those times and their activities. The diary is kept in at the Manuscripts Department of the Library of the Lithuanian Academy of Sciences. As the entry says, it is a present of the author to the library made in 1945. The manuscript is claimed to be uncut, therefore, there is nothing missing in it, the original vocabulary and spelling is preserved as well as the forms of names of places and personal names are maintained as they were written at those times. The dictionary mentions a great number of persons usually only by their surnames – Lithuanian and Polish priests as well as cultural and political figures of the beginning of the 20th century. The author wrote a number of surnames in different ways or according to the then form, and some Polish surnames were written in Lithuanian and Polish. The original spelling was preserved, however, the text provides references to identified persons and brief descriptions of their activities in Vilnius during the period the diary is concerned with. They also provide more information on certain important events; present translations of phrases, quotes, attached documents, letters from Latin, Russian and German languages. The manuscript was slightly edited, since the diary contains inserts and attached sheets with undated short texts. They are inserted into the text of the book (with respective explanations). Certain quotes inserted by the author, direct speech inserts, and names of associations and newspapers were edited. Author’s abbreviations are explained in brackets.

ISBN:
9786099501826
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21017
Updated:
2018-11-28 08:41:30
Metrics:
Views: 32
Export: