Civic participation of young people in EU : new challenges and opportunities

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Civic participation of young people in EU: new challenges and opportunities
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Politinės teisės / Political rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis skirtingomis teorinėmis prieigomis analizuojama nacionalinio ir europinio tapatumo samprata. 2003 metais Europos šalyse (kandidatėse į Europos Sąjungą ir ES senbuvėse) atliktos jaunimo apklausos duomenys atskleidžia kaip Europos Sąjungą, jos vaidmenį ir funkcijas suvokia skirtingų Europos šalių jaunimas nuo 15 iki 24 metų. Sociologinio tyrimo rezultatai rodo, ar globalūs politiniai, kultūriniai ir socialiniai pokyčiai daro poveikį jaunimo socialinio tapatumo, savo pilietinio vaidmens suvokimui. Europos šalių jaunimas optimistiškai vertina Europos Sąjungą, kaip galimybę susikurti geresnę ateitį, studijuoti ir dirbti bet kurioje Europos šalyje, dalyvauti politiniame, socialiniame, kultūriniame gyvenime, nepaisant nacionalinių valstybių sienų. Apklausoje dalyvavęs jaunimas mano, kad ES turėtų daugiau dėmesio skirti sprendžiant aplinkosaugos, švietimo, lygių galimybių ir nusikalstamumo problemas, nes jos peržengė nacionalinių valstybių ribas ir reikalauja globalaus bei insitucionalizuoto sprendimo. Kita vertus, Europos šalių jaunimas įvardijo, kad jų pilietinio dalyvavimo lygmuo yra pakankamai žemas. Tai lemia ne tik informacijos stoka, bet ir tai, kad jaunimas neturi pakankamai socialinių įgūdžių kaip teorines žinias apie pilietines teises bei laisves, įgytas formalioje švietimo sistemoje pritaikyti kosmopolitinias principais grindžiamoje ES erdvėje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pilietinis dalyvavimas; Europos integracija; Jaunimo politika; Europos Sąjungos identitetas; Eurobarometras; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe article analyses the concept of national and European identity. Surveys of youth done in 2003 i.e. EU member countries and candidate countries show how young people between the ages of 15 and 24 in those countries perceived the European Union, its role and functions. The sociological survey results show how global political, cultural and social changes affect young people’s conception of their social identity and their role in a civil society. Europe’s young people evaluate the European Union optimistically for the chances it offers of a brighter future, of study and work in other European countries, and of participation in political, social and cultural life, regardless of national borders. The young people who participated in the survey think that the EU should pay more attention to environmental, education, equal rights and criminality problems, as these transcend national boundaries and require global and institutional solutions. On the other hand, Europe’s young people admitted that their civil participation level is quite low. This is caused not only by lack of information, but by the fact that the young people lack the social skills to apply the theoretical knowledge about civil rights that they have acquired in the formal education system in the cosmopolitan space that is the EU. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2098
Updated:
2013-04-28 15:36:21
Metrics:
Views: 30
Export: