Evidentialität, Modalität und interpretative Verwendung

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaVokiečių kalba / German
AntraštėEvidentialität, Modalität und interpretative Verwendung
AutoriaiHolvoet, Axel
KnygojeModality in Slavonic Languages – New Perspectives . 2005, P. 95-105
Reikšminiai žodžiai
LTEvidencialumas; Modalumas; Interpretacinis vartojimas; Liepiamoji nuosaka; Sugramatinimas
Santrauka / Anotacija

LTRemiantis kelių autorių apibrėžimais, straipsnyje nagrinėjama sąvoka "interpretacinis vartojimas" ir jos funkcijos. Išeities pozicija autorius pasirinko Diane Blakemores pasiūlymą terminą "hearsay markers" interpretuoti kaip "interpretacinio vartojimo" žymeklį. Sąvoka "hearsay markers" galima apibrėžti vieno posakio giminingumą kitam posakiui. Šios sąvokos reikšmė kyla iš netiesioginės prasmės, kaip ir iš tobulos formos kylančio evidencialumo atveju. Interpretacinis vartojimas gali paaiškinti sąvoką "hearsay markers", bet ne evidencialių konstrukcijų visumą, nes inferencinė konstrukcija neturi ryšio su verbaline išraiška. Tai, žinoma, sumažina sąvokos "interpretacinis vartojimas" aiškinamąją galią traktuojant evidencialumą kaip visumą. Nepaisant to, ši sąvoka tinkama aprašant įvairius modalinius posakius. Toliau straipsnyje pateikiami deontinės srities posakių interpretacinio vartojimo pavyzdžiai. Kalbama ne tik apie interpretacinio vartojimo žymenį, bet ir apie formas, kurios tam tikrame kontekste, pavyzdžiui, asmenvardžio formoje, laiko formoje ir t. t., gali būti vartojamos tik interpretatyviai. Šiuo požiūriu aptariamos rusų, lenkų, latvių bei lietuvių kalbų konstrukcijos.

ENReferring to several authors’ definitions, the article examines the concept of “interpretational use” and its functions. The author has chosen Diane Blakemore’s suggestion to interpret the term “hearsay markers” as the marker of “interpretational use” as the starting point. The concept "hearsay markers" can be used for defining of relation of one saying to another one. The meaning of the concept comes from the indirect meaning, as in the case of evidentiality, coming from the perfect form. Interpretational use can explain the concept of “hearsay markers”, but not the totality of evidential structures, since the inferential structure does not have any relation with the verbal expression, which, certainly diminishes the explanatory power of the concept of “interpretational use” when viewing the evidentiality as a totality. Despite that, the concept is useful for describing different modal sayings. Afterwards, the article provides examples of interpretational use of deontic sayings. The article tackles upon not only the marker of interpretational use, but also upon the forms, which, in a certain context, for instance, in a form of personal name, time form, etc., can be used only in the interpretational way. Structures of Russian, Polish, Latvian and Lithuanian languages are discussed in this regard.

ISBN3-87690-916-3
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2097
Atnaujinta2013-04-28 15:36:21
Metrika Peržiūros: 2