Population gènèrale et èlites locales en Lituanie : èetude comparèe autour de la notion de "democratie".

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaPrancūzų kalba / French
AntraštėPopulation gènèrale et èlites locales en Lituanie : èetude comparèe autour de la notion de "democratie"
Kita antraštėLiaudies masės ir vietiniai elitai Lietuvoje: lyginamoji studija apie "demokratijos" sampratą
Autoriai
LeidinyjeLangues et sociétés de l’Europe moderne . 2005, Vol. II, no. 3/4, p. 445-463
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje kalbama apie subjektyvius demokratijos apibrėžimus, suvokiamus tarp liaudies masių ir tarp vietinių elitų. Taip pat svarstomos šių socialinių grupių vertybės ir idėjos. Straipsnio tikslas – parodyti, kad ne tik kultūros ir visuomenės gali pateikti išskirtinių niuansų apibrėžiant jų socialines bei politines sąvokas, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo universalios, bet kad ir tos pačiõs visuomenės viduje šie apibrėžimai gali įvairuoti. Kalba čia eina apie demokratijos sampratos atvejį, kuomet jos apibrėžtys kinta priklausomai nuo politinio režimo kaitos. Straipsnyje demokratijos sampratos turinys nagrinėjamas Lietuvos sociopolitinės struktūros aspektu. Tyrimui apibūdinti pasitelkti empiriniai duomenys, gauti atlikus gyventojų apklausą. Studijoje analizuojama, kaip demokratijos sąvoką apibrėžiančios kategorijos – laisvė, tvarka ir įstatymas, teisės, dauguma, rinkimai, atsakomybė, lygybė, skaidrumas, konstitucija, tolerancija – yra interpretuojamos dviejų postsovietinės Lietuvos socialinių grupių – liaudies masių ir vietinių elitų.

ENThe article discusses the subjective definitions of democracy, perceived among the masses and the local elite and the values and ideas of the said social groups. The aim of the article is to show that not only cultures and communities are able to provide exceptional nuances when defining their social and political concepts, which, on the surface, may seem universal, but the concepts may vary even within the same community. The article tackles upon the case of concept of democracy, where the definitions of democracy change with the political regime and examines the content of the concept of democracy in the aspect of sociopolitical structure of Lithuania. For the purpose of characterization empirical data, obtained upon performing the survey of the residents, are used. The study analyzes how the categories, defining the concept of democracy, i. e. freedom, law and order, rights, the majority, elections, responsibility, equality, transparency, constitution and tolerance – are interpreted by two social groups of the post-Soviet Lithuania – masses and the local elite.

ISSN1773-7737
Mokslo sritis
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2092
Atnaujinta2013-04-28 15:36:18
Metrika Peržiūros: 4