Lietuvių bendrinės kalbos norminimo dalykai 1904-1905 m. "Vilniaus žiniose"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių bendrinės kalbos norminimo dalykai 1904-1905 m. "Vilniaus žiniose"
Alternative Title:
On the standardisation of Lithuanian in "Vilniaus žinios" 1904-1905
In the Book:
Bendrinės kalbos norminimas ir vartojimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. P. 5-10
Keywords:
LT
Lietuvių kalbos norminimas; Vilniaus žinios.
EN
1904-1905; Standartization of Lithuanian.
Summary / Abstract:

LT2004 m. gruodžio 10 d. buvo švenčiama „Vilniaus žinių“ laikraščio 100 metų sukaktis. Ta proga straipsnyje apžvelgiama XX a. pradžios lietuvių kalbos padėtis, aptariamas laikraščio vaidmuo norminant bendrinę kalbą. Tuo metu kalbos ugdytojų laukė didžiulis kalbos norminamasis darbas: reikėjo suvienodinti įvairuojančią rašybą, valyti, gryninti ir turtinti leksiką bei sintaksę, kurti naujus terminus, nustatyti stabilesnes kalbos normas. Tam labai pasitarnavo 1904 m. gruodžio 10 d. pradėtas leisti pirmasis lietuvių dienraštis „Vilniaus žinios“. Apžvelgus pirmųjų metų (1904-1905) numerius, teigiama, kad laikraštyje išspausdinta apie 30 įvairaus pobūdžio – apžvalginių, šviečiamųjų, poleminių – straipsnių, atsiliepimų ar praktinių patarimų kalbos klausimais. „Vilniaus žiniose“ gvildenamos įvairios temos, pvz.: aptariama laikraščių, knygelių ir kalendorių kalba, analizuojami tarmių ir bendrinės kalbos santykiai, diskutuojama dėl viešosios ir bažnytinės kalbos ydų, keliama asmenų ir vietų vardų rašymo problema, rūpinamasi lietuvių kalba mokykloje ir kaimo žmonių raštingumu. Straipsnio pabaigoje daroma išvada, kad bendrinė kalba sunkiai, bet daugelio šviesuolių dėka vis dėlto skynėsi kelią į viešumą, buvo gryninama ir puoselėjama. „Vilniaus žinios“, prisidėdamos prie jos norminimo, atidavė didžiulę duoklę mūsų kultūros ir kalbos istorijai. [Iš leidinio]

ENOn 10 December 2004, the hundredth anniversary of the newspaper ‘Vilniaus žinios’ was celebrated. This was an occasion to review the situation of the Lithuanian language at the beginning of the 20th century and discuss the role of the newspaper in the standardisation of language in this article. Language activists had a tremendous work to do while establishing language standards: it was vital to unify varying orthography; clean, purify, and enrich lexis and syntax; create new terminology; and establish more consistent norms of language. What made a significant contribution to the matter was the first Lithuanian newspaper ‘Vilniaus žinios’ released on 10 December 1904. A review of the first issues (1904-1905) suggests that some 30 different survey, tutorial, polemic articles, write-ups, and practical suggestions on language use were published in the newspaper. ‘Vilniaus žinios’ covered various topics, e.g., discussed the language of newspapers, books, and calendars; analysed relations between dialects and the standard language; debated on mistakes in the public and church language, raised the issue of the spelling of personal and place names; paid regard to the Lithuanian language at school and rural residents’ literacy. The conclusion drawn at the end of the article says that the standard language, although with much trouble, paved the way for publicity thanks to numerous enlightened persons, and so was purified and nurtured. ‘Vilniaus žinios’ paid a great tribute to the history of our culture and language. [From the publication]

ISBN:
5420016028
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2084
Updated:
2013-04-28 15:36:11
Metrics:
Views: 12
Export: