Technology audit : initial tool for supporting innovation in SMEs

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Technology audit: initial tool for supporting innovation in SMEs
Keywords:
LT
Audito procesai; Audito technika; Inovacijų palaikymo paslaugos; Inovacijų paramos paslaugos; Inovacijų rėmimo paslauga; Inovacijų vadyba; SVĮ; Technologijų auditas.
EN
Audit process; Innovation management; Innovation support services; SME; Technology audit.
Summary / Abstract:

LTJau kuris laikas išsivysčiusiose šalyse inovacijos yra pagrindinis ekonominio vystymosi variklis, leidžiantis pasiekti aukštą gamybos produktyvumo lygį ir atitinkamą žmonių gyvenimo kokybę. Technologinis auditas padeda nustatyti pagrindinę technologijų vystymo kryptį ir identifikuoti naujus produktus ir sistemas, kurios padės kompanijai vystytis. Straipsnio tikslas yra sukurti technologinio audito metodines nuostatas. Technologijų auditavimas yra svarbi stadija vystant inovacijų valdymą smulkiose ir vidutinėse įmonėse (SVĮ). Technologinio audito galutinis produktas yra kompanijos technologinio potencialo, kaip instrumento siekiant kompanijos tikslų, rekomendacijos ir esamos situacijos fotografija. Tyrimu nustatyti stiprūs teigiami ryšiai tarp taikomo technologinio audito ir skirtingų inovacijų veiklos rodiklių SVĮ, o tai patvirtina, kad technologijų audito metodologija smarkiai įtakoja analizuotų organizacijų inovacijų veiklą. Gerai funkcionuojančios inovacijų paramos paslaugos ypač stipriai įtakoja inovatyvių produktų, kuriuos vysto kompanija, sėkmę. Būtina sukurti tinkamas sąlygas inovacinei veiklai ir tokios veiklos skatinimo sistemą, tai padidintų ekonomikos konkurencingumą. Siekiant išlaikyti gerą praktiką, sukurtą inovacijų paramos paslaugų srityje, reikia suteikti tolimesnę finansinę paramą viešoms inovacijų paramos paslaugoms, teikiamoms inovacinės veiklos dalyviams užtikrinant atitinkamą kokybę. Nacionaliniu lygmeniu reikia skatinti skyrių, užsiimančių mokslo rezultatų komercializavimu, steigimą tyrimų institucijose ir jų veiklą.

ENTechnology audit is a process which is designed to establish a baseline for technology and identify new products and systems that will aid company development. It aims to improve the adequacy and validity of the technology level of a company. More specifically, a technology audit must make it possible to characterize the needs of an SME related to the innovation management from different points of view. During the research, which was made in innovative SMEs, significant positive relationships were found between technology audit used and the different indicators of the innovation performance which confirms the high impact of the technology audit methodology on the innovation performance of analyzed organizations. [text from author]

Related Publications:
IT auditas Lietuvos smulkaus ir vidutinio dydžio įmonėse / Rasma Janeliūnienė, Ginta Liberytė, Vida Davidavičienė. Mokslas - Lietuvos ateitis. 2011, t. 3, Nr. 4, p. 13-20.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20836
Updated:
2017-03-01 17:00:04
Metrics:
Views: 21
Export: