Netikėtos atverstinės, rūstūs atminimai : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Netikėtos atverstinės, rūstūs atminimai: recenzija
Alternative Title:
Unexpected conversions, bitter memories
In the Journal:
Metai. 2005, Nr. 5/6, p. 115-124
Recenzuojama knyga: Vieškelyje džipai / Juozas Aputis 2004 511 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Literatūra, šiuolaikinė; Novelės, lietuvių.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama naujausia žinomo lietuvių prozininko, Nacionalinės premijos laureato Juozo Apučio novelių knyga “Vieškelyje džipai”. Pripažintas novelistas, porą dešimtmečių kultivavęs kitus žanrus (apysakas, romaną, literatūros kritiką), prie novelės grįžta ne atsitiktinai, o labai sąmoningai apsisprendęs – mobilizavęs kadaise sukauptą novelisto patirtį, nusiteikęs duoti laisvę istorinių aplinkybių užgniaužtoms idėjoms, pasiryžęs netikėtam ir drąsiam kūrybiniam eksperimentui. Paisydamas rašytojo pasiūlytos knygos struktūros logikos, straipsnio autorius siekia parodyti, kaip labai vientisą novelių knygą sudarančios trys jos dalys atskleidžia skaudžią istorinę tautos praeitį (atminų novelės), netikėtais likimo keliais per pusę šimtmečio nuvingiuojančias kadaise populiarių Apučio herojų biografijas ir likimus (atverstinės novelės), vidinę sumaištį, dar likusią sovietmetį išgyvenusio žmogaus sąmonėje, sunkią buvusių kompromisų su sąžine naštą ir vis dėlto stiprų prarastų vertybių ir dvasinės harmonijos ilgesį (rudeninės novelės). Straipsnyje nuolat prisimenamas tiek literatūrinis, tiek visuomeninis rašytojo kūrybos kontekstas; ypatingas dėmesys kreipiamas į novelių socialinį ir etinį turiningumą, jų psichologinį autentiškumą; akcentuojamas prozininko meninės raiškos individualumas, jo kūrinių estetinės įtaigos šaltiniai. Kaip ypač sugestyvius Apučio novelistikos bruožus kritikas pabrėžia ontologinius ir egzistencinius žmogaus gyvenimo aspektus, nuosekliai adoruojamą etinių vertybių sistemą, ryškius moralinius imperatyvus ir su ypatinga atsakomybe nušlifuotą žodį. [Iš leidinio]

EN“Jeeps on the Highway” [„Vieškelyje džipai“], is the latest book of short stories by well-known Lithuanian writer, National Prize winner Juozas Aputis. For two decades this acclaimed short story writer has cultivated other genres (novellas, novels, literary criticism). He is returning to short stories quite deliberately, mobilising his experience as a short story writer. He is determined to liberate ideas previously shackled by historical circumstances. He is ready for an unexpected and bold creative experiment. The author of this article seeks to show how the three parts of this book form a coherent structure. They reveal the painful historical past of our nation (commemorative stories), the biographies and fates of Aputis’ once popular heroes, who have gone down remarkable paths over a half century (conversion stories), and the inner turmoil still remaining in the consciousness of people who lived through the Soviet period, the heavy burden of past compromises with one’s conscience, and a still-strong yearning for lost values and spiritual harmony (autumn stories). The article keeps in mind the writer’s creative context. Special attention is given to the stories’ social and ethical content and their psychological authenticity. The individuality of the writer’s artistic expression is accented, as are his sources of aesthetic input. As particularly representative features of Aputis’ writing, the critic stresses the ontological and existential aspects of human life. He adores the writer’s ethical values, clear moral imperatives and his careful use of words. [From the publication]

ISBN:
9986-39-363-9
ISSN:
0134-3211
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/208
Updated:
2020-03-05 17:12:09
Metrics:
Views: 18
Export: