Zu pantas des Martynas Mažvydas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zu pantas des Martynas Mažvydas
Alternative Title:
Dėl Martyno Mažvydo žodžio pantas
Keywords:
LT
Panegirika / Panegyric.
Summary / Abstract:

LTM. Mažvydas dedikacijoje Ragainės apskrities valdininkui Sebastianui Perbanthui prieš Šv. Ambraziejaus giesmę parašė žodį pantas. Akademiniame Lietuvių kalbos žodyne ir Dominyko Urbo knygoje Martyno Mažvydo raštų žodynas žodis pantas taisomas į pautas 'kiaušinis', manoma, kad raidė n yra klaidingai parašyta vietoje u. Yra pakankamai duomenų, rodančių, kad tai nėra spaudos klaida, o M. Mažvydas parašė žodį pantas, kilusį iš Prūsijos vokiečių žemaičių kalbos pant, vidurinės nyderlandų, senosios saksų pant, atėjusius iš senosios prancūzų pan(d)' gelumbės gabalas, skiautė, skara; paimtas daiktas' < lotynų pannus 'gelumbės gabalas'. Pirmą kartą Pfand pateiktas fryzų žodyne ir jo kilmė nėra visiškai išaiškinta. Jau XVI a. J. Bretkūno Biblijos Patarlių knygoje pavartotas bendrašaknis žodis nupantinti 'atimti pantą, paimti užstatą, užstatu'. Panta randame rankraštiniame XVII a. žodyne Lexicon Lithuanicum, vėlesniuose XVII-XX a. žodynuose ir raštuose. XVI-XX a. raštų, daugiausia Mažosios Lietuvos, vokiečių Pfand, Unterpfand lietuvių kalboje turi šiuos atitikmenis: pantas, užguldymas (užuguldymas), užstatymas (užustatymas), užstatas, praduotka (pradotka), atmaina, laidas, ženklas. Pateikti senųjų bei vėlesnių raštų ir gyvosios kalbos pavyzdžiai rodo, kad Prūsijos vokiečių žemaičių pant su visomis reikšmėmis pateko ir į lietuvių kalbą. M. Mažvydui, kunigui ir religinių raštų vertėjui, pantas 'dvasinis užstatas, laidas, (draugiškumo) ženklas' turėjo būti gerai žinomas. Taigi M. Mažvydo dedikacijoje pavartotas pantas nėra pautas 'kiaušinis'. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dedikacija, raštai, taisymas, reikšmė.

ENMartynas Mažvydas wrote the word “pantas” in his dedication to Sebastian Perbanth, Ragnit County official, before the Hymn of Saint Ambrose. The Academic Dictionary of Lithuanian and the book „Dictionary of Martynas Mažvydas’ Writings” by Dominykas Urba correct the word “pantas” into “pautas” (an egg). It is considered that letter n is misspelled instead of letter u. There is sufficient data showing that it is not an orthographic error and Mažvydas wrote the word “pantas”, originating from the word of the Samogitian language of Germans of Prussia “pant”, as well as from the middle Dutch and the old Saxon languages “pant”, which were taken over from the old French “pan(d)” meaning a piece of cloth, patch, shovel; a thing taken”

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2060
Updated:
2017-12-17 17:13:11
Metrics:
Views: 31
Export: