Dėl Martyno Mažvydo pantas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl Martyno Mažvydo pantas
Keywords:
LT
17 amžius; 16 amžius.
Summary / Abstract:

LTM. Mažvydas dedikacijoje Ragainės apskrities valdininkui Sebastianui Perbanthui prieš Šv. Ambraziejaus giesmę parašė žodį pantas. Akademiniame Lietuvių kalbos žodyne ir Dominyko Urbo knygoje Martyno Mažvydo raštų žodynas žodis pantas taisomas į pautas [kiaušinis], manoma, kad raidė n klaidingai parašyta vietoje u. Yra pakankamai duomenų, rodančių, kad tai nėra spaudos klaida, o M. Mažvydas parašė žodį pantas, kilusį iš Prūsijos vokiečių žemaičių kalbos pant, vidurinės nyderlandų, senosios saksų pant, atėjusius iš senosios prancūzų pan(d) [gelumbės gabalas, skiautė, skara; paimtas daiktas] < lotynų pannus [gelumbės gabalas]. Pirmą kartą Pfand pateiktas fryzų žodyne ir jo kilmė nėra visiškai išaiškinta. Jau XVI a. J. Bretkūno Biblijos Patarlių knygoje pavartotas bendrašaknis žodis nupantinti "atimti pantą, paimti užstatą, užstatu". Pantą randame rankraštiniame XVII a. žodyne Lexicon Lithuanicum, vėlesniuose XVII–XX a. žodynuose ir raštuose. XVI–XX a. raštų, daugiausia Mažosios Lietuvos, vokiečių Pfand, Unterpfand lietuvių kalboje turi šiuos atitikmenis: pantas, užguldymas (užuguldymas), užstatymas (užustatymas), užstatas, praduotka (pradotka), atmaina, laidas, ženklas. Pateikti senųjų bei vėlesnių raštų iš gyvosios kalbos pavyzdžiai rodo, kad Prūsijos vokiečių žemaičių pant su visomis reikšmėmis pateko į lietuvių kalbą. M. Mažvydui, kunigui ir religinių raštų vertėjui, pantas [dvasinis užstatas, laidas, (draugiškumo) ženklas] turėjo būti gerai žinomas. Taigi M. Mažvydo dedikacijoje pavartotas pantas nėra paũtas [kiaušinis]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pantas.

ENMartynas Mažvydas (Mažvydas) used the word pantas in the St Ambrose psalm inscription dedicated to the officer of Ragainė county, Sebastian Perbanth. The word pantas is emended by the word pautas (an egg) in the academic Dictionary of Lithuanian Language and in the Dominykas Urba book, Dictionary of the Writings of Martynas Mažvydas. It is assumed that the letter n was written instead of u by mistake. Sufficient evidence suggests that this is not a literal error. Mažvydas wrote the word pantas, which originated from the Low Prussian and the Old Dutch language word pant. The latter word originated from the Old French pan(d) (a piece of baize, shred, shawl) < Latin word pannus (a piece of baize). The Frisian dictionary was the first to include Pfand. The conjugate word nupantinti (to withdraw pantas, to take bail) was used in the 16th century Jonas Bretkūnas Bible Proverbs Book. The word pantas is also found in the 17th century manuscript dictionary Lexicon Lithuanicum and in later 17th to 20th century dictionaries and documents. The German Pfand, Unterpfand used in the majority of 16th to 17th century Lithuanian Minor documents have the following Lithuanian word equivalents: pantas, už(u)guldymas, už(u)statymas, užstatas, prad(u)otka, atmaina, laidas, ženklas. The language in the older documents evidence the fact that Lithuanian adopted the word pant from Low Prussian. The word Pantas (moral bail, guarantee, sign of friendliness) was well known to Mažvydas because he was a priest and pastoral translator. Therefore, the word pantas used by Mažvydas in the dedication is not the word paữtas (an egg).

ISBN:
9986668700
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2059
Updated:
2014-12-29 16:22:11
Metrics:
Views: 27
Export: