O kształtowaniu pojęcia fikcji literackiej

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
O kształtowaniu pojęcia fikcji literackiej
Alternative Title:
  • Apie literatūrinės išmonės sampratos formavimą
  • Development of the understanding of the literary fiction
Keywords:
LT
Tekstai; Mokymas; Literatūra.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aptariamos pagrindinės problemos, susijusios su 4–6 klasių moksleivių literatūriniu lavinimu, kurio silpnoji vieta gana ilgą laiką buvo tai, kad svarbiausiu dalyku laikytas sugebėjimas atgaminti kūrinių turinį, o literatūros teksiu traktuotas instrumentalistiškai, kaip lyginamasis objektas žmonių poelgiams vertinti arba kaip žinių apie realųjį pasaulį šaltinis. Kad literatūrinis vaiko lavinimas vyktų taisyklingai, būtina į jo mąstymą įvesti pamatinį literatūriškumo determinantą – išmonę, taip pat nepaliaujamai diegti įsitikinimą, kad literatūros kūrinys – tai novatoriškos ir nevaržomos vaizduotės pasaulis. Atsižvelgiant į mokinio percepcijos galimybe privalu pažindinti jį su pagrindiniais literatūros kūrinyje vaizduojamo pasaulio kūriniu principais. Straipsnyje minimi kai kurie nauji jaunesniųjų klasių moksleivių lavinu n. i metodai, skatinantys atvirą literatūros kūrinių suvokimą įvairiais aspektais; be abejo, tokiu būdu galima padėti mokiniams pasiruošti susidūrimui su vis sudėtingesnei 111 šiuolaikinių kūrinių raiškos priemonėmis aukštesnėse mokyklinio literatūrinio lavinimu pakopose. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the main problems, pertaining to literary education of schoolchildren of 4th – 6th forms, the disadvantage of which was the fact that the ability to reproduce the content of pieces of literature was considered the most important aspect for quite a long period of time and literary texts were treated instrumentally, as a comparative object for the purpose of evaluation of people’s actions or as a source of knowledge of the real world. In order for the literary education of a child to be performed in the right direction, it is necessary to introduce the underlying determinant of literature into the child’s cogitation and also continuously nurture the belief that a piece of literature is a world of innovative and unrestrained imagination. Taking into consideration the possibilities of perception of pupils, it is necessary to get them familiarized with the main principles of the creation of the world, depicted in the piece of literature. The article mentions certain new methods of education of younger schoolchildren, encouraging open perception of pieces of literature in different aspects; without any doubt, in this way one can assist the schoolchildren to prepare to facing the more complex means of expression of modern pieces of literature on the higher levels of school literary education.

ISBN:
9955-20-046-4
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2051
Updated:
2013-04-28 15:35:48
Metrics:
Views: 37
Export: