Martyno Mažvydo giesmės kompozitorės Kristinos Vasiliauskaitės kūryboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Martyno Mažvydo giesmės kompozitorės Kristinos Vasiliauskaitės kūryboje
Alternative Title:
Canticles of Martynas Mažvydas in the works of composer Kristina Vasiliauskaitė
In the Journal:
Res humanitariae. 2007, t. 1, p. 125-140
Vėliau paskelbta knygoje: Muzikinės kultūros keliais / Daiva Kšanienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Evangelikai liuteronai; Giesmynas; Giesmė; Giesmės; Grigališkasis choralas; Harmonizacijos; Kompozitorius; Kristina Vasiliauskaitė; Lietuviai; Liuteronai; Martynas Mažvydas; Vargonai; Canticle; Canticles; Composer; Evangelical Lutherans; Gregorian chant; Harmonizations; Hymnal; Kristina Vasiliauskaitė; Lithuanians; Lutherans; Martynas Mažvydas; Organ.
Keywords:
LT
Evangelikai liuteronai / Evangelical Lutherans; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Grigališkasis choralas; Harmonizacijos; Kompozitorius; Lietuviai / Lithuanians; Liuteronai; Paveldas / Heritage; Religinė muzika / Religious music.
EN
Canticle; Canticles; Composer; Evangelical Lutherans; Gregorian chant; Harmonizations; Lithuanians; Lutherans; Organ.
Summary / Abstract:

LTMartyno Mažvydo knygų giesmės (XVI a.) – vienos žinomiausių lietuvių protestantų bažnyčios tradicijoje. Senos kilmės jų melodijos visais laikais domino Europos kompozitorius: Johannas Kugelmannas , Johannesas Eccardas, Johannas Sebastianas Bachas, Ditrichas Buxtehude, Matthaeus Praetorius, M. Franckas, Felixas Mendelssohnas-Bartholdy, Igoris Stravinskis ir kt. protestantiškų giesmių melodijas yra naudoję savo vokalinėse bei instrumentinėse kompozicijose. XX a. pabaigoje į jas dėmesį atkreipė ir šiuolaikiniai lietuvių kompozitoriai. Kompozitorė Kristina Vasiliauskaitė (g. 1956), viena žymiausių bažnytinės muzikos kūrėjų, taip pat susidomėjo liuteroniškomis M. Mažvydo giesmėmis. Iš dešimties „Katekizmo“ giesmių melodijų ji pasirinko septynias ir harmonizavo jas balsui bei vargonams. Harmonizuotėse autorė išsaugojo melodinį, derminį, ritminį, struktūrinį giesmių autentiškumą, praturtindama jų skambesį harmonijos, faktūros, tembrų požiūriu. Kompozitorė praplėtė evangelikų liuteroniškųjų giesmių skambėjimo erdvę – jos gali būti atliekamos koncertų scenose. Straipsnyje nagrinėjamas kompozitorės kūrinys „Giesmės iš Martyno Mažvydo katekizmo“, parašytas 1996 metais; pateikiama K. Vasiliauskaitės kūrybos apžvalga, aptariamos harmonizuotų giesmių muzikinės savybės, tiriama vokalinės melodijos ir vargonų partijos sąveika; atskleidžiama kūrinio reikšmė gaivinamam Mažosios Lietuvos dvasiniam paveldui.

ENThe hymns from the books of Martynas Mažvydas (16th c.) are among most known in the Lithuanian Protestant Church tradition. Their old melodies have always been of interest to European composers: Johannes Kugelmann, Johannes Eccard, Johann Sebastian Bach, Dieterich Buxtehude, Matthaeus Praetorius, Melchior Franck, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Igor Stravinsky and others have used the melodies of Protestant hymns in their vocal and instrumental compositions. At the end of the 20th contemporary Lithuanian composers drew their attention to them. Composer Kristina Vasiliauskaitė (b. 1956), one of the most prominent creators of ecclesiastical music, also became interested in Lutheran hymns of Mažvydas. From ten hymns from the “Catechism” she selected seven melodies and harmonised them for voice and organ. In these harmonisations the author preserved melodic, modal, rhythmic and structural authenticity of hymns, enriching their sound in respect of harmony, facture and timbres. The composer expanded the space of performing Evangelical Lutheran hymns: they might be performed in concert halls. The paper investigates the composer’s piece “Giesmės iš Martyno Mažvydo katekizmo” [Hymns from Martynas Mažvydas’ Catechism], composed in 1996; gives an overview of Vasiliauskaitė’s works; discusses the musical features of harmonised hymns; examines the interaction of a vocal melody and the organ part; reveals the significance of the piece for the spiritual heritage of Lithuania Minor, which is being revived.

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Martyno Mažvydo raštai ir jų šaltiniai / Guido Michelini. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. 731 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20479
Updated:
2018-12-17 12:07:18
Metrics:
Views: 23
Export: