Pašvitinio parapijos archyvas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pašvitinio parapijos archyvas
Alternative Title:
The Archive of the Pašvitinys parish
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2005, 2004/2, p. 179-196
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Mokslo šaltiniai / Sources of science.
Summary / Abstract:

LTŠios publikacijos įvadinėje dalyje pristatyta ne tik Lietuvos katalikiškų parapijų archyvų tyrimų situacija, bet ir pateikta svarbiausia informacija apie Pašvitinio parapijos istorinę raidą, šios parapijos archyvo susiformavimo aplinkybes ir struktūrą (pagal 1800–1944 m. inventorius ir vizitacijas), tačiau didžiausias dėmesys skirtas 2003 m. parapijos archyvo situacijos fiksacijai. Aprašyti 107 įvairaus pobūdžio saugojimo vienetai: 19 krikšto metrikų knygų (apima laikotarpį nuo 1738 m. iki 1996 m.), 10 ikivedybinių apklausų knygų (1828–1911 m.), 13 jungtuvių metrikų knygų (1697–1997 m.), 9 mirties metrikų knygų (1793–1997 m.), 25 parapijiečių sąrašų knygos (1840–1944 m.), 2 brolijų ir katalikiškų draugijų knygos (1911–1915 m.), 2 gaunamų ir siunčiamų raštų bylos (1905–1981 m.), 12 ūkinių reikalų (1848–1995 m.), 3 inventorių ir vizitacijų (1844–1997 m.) bei 12 įvairaus pobūdžio (1748–1989 m.) bylų. Seniausia archyvo knyga pasirodė esanti viena iš jungtuvių metrikų knygų, kuri pradėta vesti dar 1697 metais. Visi archyvo saugojimo vienetai suskirstyti į dešimt sąlyginių grupių. Apraše pirmiausia fiksuotas knygos ar bylos pavadinimas (skliausteliuose nurodomas pavadinimas originalo kalba), chronologinės ribos, bendra knygų išvaizda ir stovis, nurodomi esantys antspaudai, apimtys (lapai ir puslapiai), įrašų kalbos bei trumpa bendro pobūdžio anotacija. Nesiekta plačiau pristatinėti atskiras archyvo knygas ne tik dėl vietos stokos, tačiau akivaizdu, kad beveik kiekvienas iš šio aprašo vienetų gali tapti atskiru tyrimo objektu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pašvitinys; Pakruojis; Parapijos; Archyvai; Metrikos (registr. knygos).

ENThe introductory part of this publication presents not only the situation of investigations into the archives of the Lithuanian Catholic parishes but also provides the most important information about the historical development of Pašvitinys parish, the circumstances of the formation of the archive of this parish and its structure (according to the inventory and visitations of 1800-1944), however, main attention is devoted to recording the situation of the parish archive in 2003. 107 items of different nature to be preserved have been inventoried: 19 books of baptism metrics (cover the period from 1738 to 1996), 10 books of premarital surveys (1828-1911), 13 books of marriage metrics (1697-1997), 9 books of death metrics (1793-1997), 25 books of lists of parishioners (1840-1944), 2 books of fraternity and royal societies (1911-1915), 2 files of letters received and sent (1905-1981), 12 books of economic affairs (1848-1995), 3 books of inventories and visitations (1844-1997) and 12 files of a different nature (1748-1989). The oldest book of the archive turned to be one of the books of marriage metrics, which was started to be kept as far back as 1697. All items of the archive to be preserved are divided into ten conditional groups. The inventory recorded the title of a book or a file, chronological boundaries, a general appearance and condition of books, indicated the existing seals, volumes (pages), languages of the records and a brief summary of a general nature. No attempt was made to present separate books of the archive not only due to a lack of space but also because it is clear that almost every item of the inventory can become a separate object of investigation.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Šiaulių žemė Viduramžiais : sunaikintų pilių lokalizacijos problemos / Robertas Jurgaitis. Darbai ir dienos. 2005, t. 44, p. 63-81.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2047
Updated:
2018-12-17 11:35:42
Metrics:
Views: 46    Downloads: 12
Export: