Лауринас Ивинскис и терминология его календарей

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Лауринас Ивинскис и терминология его календарей
In the Book:
Исторический путь литовской письменности / науч. ред. С. Ю. Темчин. Вильнюс: Институт литовского языка, 2005. P. 62-73
Keywords:
LT
Lenkų kalba / Polish language; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTLaurynas Ivinskis (1810--1881) -- pirmųjų lietuviškų kalendorių "Metskaitlių" redaktorius ir leidėjas. Pirmasis "Metskaitlių" numeris išėjo 1846 m. ir kasmet iki 1865 m., išskyrus caro cenzūros uždraustus spausdinti 1853 ir 1854 m. kalendorius, L. Ivinskis išleisdavo po vieną kalendorių. Daugelio kalendorių straipsneliai suskirstyti į dvi dalis -- religinę ir ūkio. Vėlesniuose kalendoriuose išskirta ir trečioji -- literatūrinė -- dalis. Ūkio dalyje daugiausia spausdinama taikomojo pobūdžio straipsnelių, tačiau yra ir tokių, kuriuos galima pavadinti mokslo populiarinamaisiais straipsniais. L. Ivinskis "Metskaitliuose" pavartojo daugiau kaip 1600 įvairių sričių terminų. Kalendoriuose nemažai straipsnelių liaudies medicinos, veterinarijos, daržininkystės, namų ūkio ir kitais klausimais. Kalendoriuose pateikiama ir astronomijos, geografijos, meteorologijos žinių, vartojama apie 80 šių sričių terminų. Be to, Metskaitliuose" galima surasti per 300 botanikos ir daugiau nei 200 zoologijos nomenklatūrinių pavadinimų. Kalendorių taikomojo pobūdžio straipsneliuose L. Ivinskis daugiausia vartojo liaudies terminus, tačiau prie kai kurių terminų, ypač liaudies medicinos, veterinarijos, pateikė skolintų sinonimų ir lotynų, lenkų kalbų atitikmenų. "Metskaitlių" mokslo populiarinamuosiuose straipsneliuose, kuriuose aptariama gamta ir jos reiškiniai, jau neužteko liaudies terminų. Norėdamas perteikti astronomijos, geografijos, zoologijos ir kitų gamtos mokslų žinias, L. Ivinskis apie kai kuriuos dalykus lietuviškai rašė pirmasis, tad neretai terminus teko kurti pačiam ar rečiau skolintis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Laurynas Ivinskis; Kalendorių terminai.

ENLaurynas Ivinskis (1810--1881) was the editor and publisher of the first Lithuanian calendars – “Metskaitliai". The first issue of "Metskaitliai" was published in 1846 and thereafter the calendars were issued each year until 1865, with the exception of the issues of 1853 and 1854, which were banned by the Tsarist censorship. Most articles of the calendars were of two characters – religious and household keeping related. In the later calendars the third – literary part, was present. The household keeping related part mostly contained articles of applied character however there were also those, which could be defined as popular science articles. In his “Metskaitliai” L. Ivinskis used more than 1600 terms of different areas. The calendars contained a good deal of articles on medical, veterinary, gardening, household keeping and other issues. The calendars also provided information on astronomy, geography and meteorology, about 80 terms of the said areas were used. In addition, “Metskaitliai" also contain more than 300 botanic and more than 200 zoological nomenclative names. In the applicable articles L. Ivinskis mostly used folk terms, however equivalents of the borrowed synonyms as well as the words from the Latin and Polish languages were provided by certain terms, especially those related to the folk and veterinary medicine. The folk terms were not sufficient for the popular scientific articles, discussing the natural phenomena. In order to convey the knowledge of astronomy, geography, zoology and other natural sciences, L. Ivinskis was the first to write on certain subjects in the Lithuanian language, therefore he had to create the terms himself or borrow them.

ISBN:
998666893X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2043
Updated:
2018-03-21 15:51:37
Metrics:
Views: 24
Export: