Video game localization: the analysis of in-game texts

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Video game localization: the analysis of in-game texts
Alternative Title:
Vaizdo žaidimų lokalizacija: teksto masyvo analizė
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2011, Nr. 19, p. 46-55
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Leksika; Leksikos vertimas; Perkūrimas; Sisteminiai atitikmenys; Skopos teorija; Vertimas; Žaidimų lokalizacija; Žaidimų lokalizavimas; Žodžių masyvas; Game localisation; Lexis; Regular correspondences; Skopos theory; Transcreation; Translation; Word assets.
Keywords:
LT
Laisvalaikis / Leisure; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Perkūrimas; Sisteminiai atitikmenys; Skopos teorija; Vertimas / Translation; Žodžių masyvas.
EN
Game localisation; Lexis; Regular correspondences; Skopos theory; Transcreation; Word assets.
Summary / Abstract:

LT„Izmaragdu“ vadinamas pamokymų rinkinys, bažnytinėje slavų raštijoje atsiradęs XIV a. antroje pusėje ar paskutiniame to amžiaus trečdalyje. Šiuo metu žinomos trys „Izmaragdo“ atmainos: 1-oji, 2-oji ir 3-ioji redakcijos. Straipsnyje aptariami 3-iosios „Izmaragdo“ redakcijos, sukurtos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos žemėse, seniausio nuorašo (LMAB, f. 19, № 240, datuojamo XVI a. pirmu ketvirčiu), struktūra ir šaltiniai. Sugretinus šį palyginti vėlyvą raštijos paminklą su senesniais 1-os ir 2-os redakcijų „Izmaragdais“, rankraščio № 240 struktūroje aptikta gausių inovacijų. Pamokymai šio rankraščio tekste sugrupuoti pagal autorius į 7 dalis: Jono Auksaburnio, Bazilijaus Didžiojo, Efremo Siro, Atanazo Aleksandriečio, Kirilo Jeruzaliečio ir kt. Kiekvienoje dalyje pateiktas j ją įeinančių tekstų pavadinimų aprašas. Dažniausiai „Izmaragdo“ 3-ios redakcijos nuorašus sudaro 526 pamokymai. Pasitelkus lyginamąją analizę išaiškinta, kad daugiau kaip 100 rankraštyje № 240 surašytų tekstų kilo iš 2-os „Izmaragdo“ redakcijos. Kitas svarbus „Izmaragdo“ 3-iosios redakcijos šaltinis buvo „Sinaksaras“ – kalendorinis šventųjų gyvenimų aprašymų ir pamokymų rinkinys, iš jo hagiografinės dalies „Izmaragdo“ 3-iajai redakcijai „pasiskolinti“ 33 tekstai, o iš pamokomosios – 260. Kai kurie „Sitiaksaro“ tekstai „Izmaragdo“ 3-iojoje redakcijoje buvo perrikiuoti monografine tvarka (pagal autorius). Manytina, kad „Izmaragdo“ 3-iosios redakcijos sudarymui buvo panaudotas 2-os „Sitiaksaro“ redakcijos metinis komplektas ir kai kurie kiti didaktiniai tekstai. [Iš leidinio]

ENThe "Izmaragd" is a collection of didactic articles in Church Slavonic which first appeared in the second half or the last third of the 14t h century. The collection has three modifications: the first, the second and the third editions. This paper discusses the sources and structure attributable to the latest handwritten copy of the third edition, compiled in the first quarter of the 16t h century and currently stored at the LMAB, f. 19, № 240. "Izmaragd"№ 240 has certain structural characteristics which distinguish it from the earlier first and second editions. Articles by the same author (John Chrysostome, Basil the Great, Ephrem the Syrian, Afanasy the Alexandrian, Cyril of Jeruzalem etc.) are grouped into separate chapters, each containing an article index. There are seven such chapters in total. The third edition of the "Izmaragd" typically contains 526 articles. A comparative analysis has been conducted in order to determine their sources. The results indicate that over 100 texts in "Izmaragd" № 240 were transferred from the second edition of the "Izmaragd". Another important source of texts was the "Synaxarion", n compilation of didactic articles and hagiographies arranged in a chronological order. 33 texts in the "Izmaragd" were borrowed from its hagiographical part, while another 260 come from the didactic part. Some of these texts were re-arranged in a monographical order, with texts by the same author being grouped into separate units. The third edition of the "Izmaragd" was presumably based on the yearly volume of the second (expanded) edition of the "Plain Synaxarion", as well as some other didactic texts. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20406
Updated:
2018-12-17 12:07:15
Metrics:
Views: 35    Downloads: 5
Export: