Burial and sacrifice in Lithuania during the late fourteenth fifteenth century: religious confrontation or a unique conversion phenomenon - baptism by fire?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Burial and sacrifice in Lithuania during the late fourteenth fifteenth century: religious confrontation or a unique conversion phenomenon - baptism by fire?
Alternative Title:
Laidosena ir aukojimas Lietuvoje XIV a. pab. - XV a.: religinė konfrontacija ar savitas atvertimas - krikštijimas ugnimi?
In the Journal:
Lithuanian historical studies. 2007, vol. 11 : 2006, p. 107-135
Keywords:
LT
Aukojimas; Krikštas; Krikštas ugnimi; Krikščioniški simboliai; Krikščionybė; Laidosena; Neofitai; Pagonybė; Žiedinės segės.
EN
Baptism; Baptism by fire; Burial; Christian devotional objects; Christianity; Lithuania; Lithuania in the 14th century - 15th century; Lithuania, burial, sacrifice, religion, baptism, fire; Neophytes; Paganism; Ring brooches; Sacrifice.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje ieškoma 1387 m. Lietuvos krikšto formulės - konfesinės konfrontacijos ar konversijos nuo vadinamosios pagonybės į krikščionybę pėdsakų - archeologinėje medžiagoje. Šiam tikslui įgyvendinti pasirinktas vienas radinių tipas - žiedinės segės reljefiniu paviršiumi, nes jų rasta krikščioniškuose XIV a. Livonijos kapuose, griautiniuose XIV a. pabaigos-XV a. kapuose Lietuvoje, aukojimo duobėse, laužavietėse ir Obelių ežere. Lietuvos archeologinėje medžiagoje sunku būtų surasti tinkamesnių radinių XIV a. pabaigos konfesinės konfrontacijos ar konversijos tyrinėjimams negu žiedinės segės reljefiniu paviršiumi, nes būtent jos padeda chronologine seka susieti įvairius laidojimo papročius ir apeigas. Klasifikavimui surinkti duomenys apie 187 žiedines seges reljefiniu paviršiumi iš 40 vietovių (žem. 1). Daugiausia šių segių rasta LDK teritorijoje - 176 iš 35 vietovių. Livonijoje jų rasta tik 11 iš 5 vietovių. Pagal lankelyje pavaizduotus simbolius šio tipo segės klasifikuotos į 6 variantus ir kelias pavienes seges (pav. 2-8). Neklasifikuota daugiau negu 40 ugnyje apsilydžiusių ir deformuotų bei nusitrynusiu lankelio paviršiumi segių ir jų fragmentų iš 17 vietovių. Šių segių lankeliuose pavaizduoti vynmedžio, septynių balandžių, erškėčių vainiko ir dar keli nenustatyti krikščioniški simboliai. Didžiąją žiedinių segių reljefiniu paviršiumi dalį sudaro segės su vynmedžio ir septynių balandžių simboliu. Jų chronologijai apibrėžti sudaryti griautinių XIV a. pabaigos-XV a. kapų (pav. 9), XIV a. aukojimo duobių ir degintinių kapų (pav. 10-11) bei griautinių XIV a. Livonijos kapų (pav. 12) koreliaciniai klasteriai. Šių segių koreliacija su XIV a. pabaigos-XV a. griautinių kapų radiniais parodė, kad jos gamintos ir intensyviai naudotos XIV a. antrojoje-XV a. pirmojoje pusėje.Gausūs žiedinių segių reljefiniu paviršiumi koreliaciniai duomenys iš LDK aukojimo duobių ir degintinių kapų bei Livonijos griautinių kapų parodė kitokią su jomis koreliuojančių radinių chronologiją, nei iki šiol manyta. Šių klasterių sudėtis pasižymi prieštaringa įvairove, nes juose yra ne tik labai daug įvairių papuošalų, bet ir ginklų bei žirgo aprangos detalių. Daugumos radinių sudarančių šį klasterį chronologija literatūroje buvo apibrėžiama labai plačiai - nuo X a. iki XIII a. Žiedinių segių reljefiniu paviršiumi klasteriai parodo, kad tokia chronologija nepatikima ir atskleidžia fundamentaliausią X-XIV a. Lietuvos archeologijos problemą - šio laikotarpio radinių chronologinės analizės stoką. Žiedinės segės reljefiniu paviršiumi - tai krikščioniškos devocionalijos, skirtos neofitams. Vienos iš jų aukojimo vietose rastos kaip tik ką pagamintos, o kitos - pabuvusios kaitrioje laužo ugnyje. Jų aukojimo vietų chronologija sutampa su Lietuvos christianizacijos pradžia XIV a. pabaigojc-XV a. pradžioje, bet jokiu būdu ne su mūsų ieškomų senųjų tikėjimų pabaiga. Taigi ši archeologinė medžiaga nesuteikia duomenų apie XIV a. pabaigos konfesinę konfrontaciją ir nukreipia į unikalų konfesinės konversijos pradžios reiškinį - cvangelinį krikštijimą ugnimi.

ENThis article seeks traces of the 1387 Lithuanian baptism formula, i.e. a religious confrontation or the conversion from paganism to Christianity, in the archaeological material. One type of find, low-relief ring brooches were selected for this purpose since they are found in fourteenth-century Livonian Christian burials, late- fourteenth — fifteenthcentury Lithuanian inhumation burials in Lithuania, sacrificial pits, pyre sites, and Lake Obeliai. It would be difficult to find more suitable finds in Lithuanian archaeological materialfor researching late-fourteenth-century religious confrontation or conversion than low relief ring brooches since it is precisely these that help to place the various burial customs and rites in chronological order. Low-relief ring brooches were Christian devotional objects intended for neophytes. Most of them consist of brooches with a grapevine or seven doves. In some of the sacrificial locations they are found brand new, while in others they have been in a very hotfire. The chronology of their sacrificial locations coincides with the beginning of Lithuania's Christianisation in the late - fourteenth - early - fifteenth century but in no way with the end of the old faith we are seeking. Thus this archaeological material does not provide data for a religious confrontation in the late fourteenth century but does point to a unique phenomenon from the beginning of the religious conversion: evangelical baptism by fire. [From the publication]

ISSN:
1392-2343; 2538-6565
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20319
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: